Проект - HP Inc. Bulgaria "Year of Giving" - Подкрепа на български неправителствени организации чрез Корпоративно дарителство и доброволческа дейност

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

"HP Inc. Bulgaria 'Year of Giving' има за цел да подкрепи локални НПО чрез набор от различни годишни и регулярни кампании аз дарителство и доброволчество, които: - помагат за по-добро образование и дигитално равенство на подрастващите и/или хората в нужда; - се грижат за хора в неравностойно положение; - се борят срещу бедността в България; - помагат за разрешаването на екологични проблеми; - се грижат за безстопанствени животни; - участват в решаването на други социални и/или обществени проблеми. HP Inc. Bulgaria 'Year of Giving' предлага решение чрез дарителски и/или доброволчески компании за директно подпомагане на НПО. Даренията биват корпоративни, лични от служителите или от специалната HP Foundation организация. "

целева група

Полза от проекта имат всички законово регистрирани НПО в България, както и всички образователни институции. Достигаме до целевата група чрез специално създадена онлайн платформа за дарения и регистриране на доброволчески труд - HP's Giving & Volunteering Tool (hp.benevity.org). На тази платформа може да се създаде профил на всяка една НПО, създаден от тях самите или да бъдат номинирани от НР служител. Към момента, в платформата за България имаме повече от 200 проверени и регистрирани каузи/НПО.

продължителност

HP Inc. Bulgaria Year of Giving е част от единия от стълбовете на КСО политиката на НР - 'Community' (останалите два са 'Planet' и 'People'). В този стълб, КСО стратегията на НР е да помага за подобряване на живота на локалните общности във всяка държава, там където има най-голяма нужда. Проектът се бюджетира и планира на годишна база, но съществува от 6 години. За целите на номинацията ще се фокусираме най-вече върху резултатите от последната година.

дейности по проекта

-"40 Добрини' -Помогнахме на Народно Читалище 'Тротоара', Фондация Северозапад"" и 'StudyHub' с ~28 000 лева и ~175 часа доброволческа дейност. Организирахме""Win Epic Girls"" с цел да насърчим млади момичета да преследват мечтите си. Подпомогнахме фондация 'Северозапад' с превод и популяризация на техния уебссайт.Подкрепихме 'StudyHub' в създаването и разпространението на видео за образванието в България. -Дарихме средствата за ежегодния Тийм Блдинг~42 000 лв на Фондация 'За Доброто', 'Заедно в Час' и 'Бездомни ангели'. - 'Направи Добро'- ""Подкрепа на децата в Розино"", дарихме ~ 1800 училищни пособия. 'Помиогни и спаси живот' дарихме 10 къщи за кучета и ~150 килограма кучешка храна. -Благотворителен търг на картини–Дарихме~1200 пакета храна на организация 'Бъди Добър, Направи добро', помагайки на възрастни хора, повлияни от COVID. -Нашите служители дариха ваучери за храна на стойност ~6000 лв на Българската Хранителна Банка. -Дарихме ~3500 лв. на фондацията П.У.Л.С.Е. за кризисния център в Перник,както и дрехи, играчки и твелевизор, даващи надежда за по-светло бъдеще. -Коледни подаръци за всички служители, подкрепящи 'Социалната организация за хора с увреждания - Пловдив'

резултати

"Благодарение на нашата програма HP Inc. Bulgaria Year of Giving, за една година ние: - подпомогнахме директно дейността на български НПО с около 110,000 лева парични и материални дарения от НР; - подпомогнахме косвено дейността на български НПО с около 1,400 часа доброволчески труд на наши служители (hands-on и skill-based), който се равнява на близо 140,000 лева (по норма, приета от HP Foundation за България, часовете дарен труд се равняват на около 140,000 лева); - направихме директни дарения чрез онлайн платформата HP's Giving & Volunteering Tool към множество български НПО за около 20,000 лева (директни дарения от служители и последващо удвояване от HP Foundation). "