Проект - Активни с кауза

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

През 2021 г. си поставихме за цел да засилим развитието на подкрепяща среда за различни уязвими групи в обществото като използваме и адаптираме спрямо условията основните инструменти на КСО политиката ни чрез активно партньорство с граждански и образователни организации, така че социалната инвестиция от 400000 лв да достигне до максимален брой бенефициенти в сферите образование, околна среда и здравеопазване, с максимален положителен ефект и активното ангажиране на над 900 служители-доброволци.

целева група

Проектът бе в полза както на над 60000 бенефициенти извън компанията, в т.ч. над 10000 деца и ученици в неравностойно положение и 50 граждански организации, така и насочен към всички над 4000 служители на компанията, ангажирайки ги с благотворителни и доброволчески каузи.

продължителност

За 7 години грантовата програма на фондацията към компанията е подкрепила над 300000 души с над 1 млн. лв. в областите от КСО политиката ни: образование, екология и здравеопазване. А 9 поредни години доброволческата програма TELUS Дни на подкрепа се провежда в полза на уязвими групи от цялата страна.

дейности по проекта

КСО екипът проучи конкретните нужди с партньорските ни организации и структурира проекта спрямо КСО политиката ни: Грантова програма #TimeToMakeTomorrow запази увеличения си лимит за финансиране на проект от 15000 лв. и улеснения процес на кандидатстване. Доброволчество и TELUS Дни на подкрепа. Стотици доброволци дариха хиляди часове в ремонтиране на класни стаи, грижа за животни и реновиране на приют, сезонна грижа за пчели и др. Над 800 се включиха във виртуален маратон и предизвикателството да „изкачат“ Еверест и изминаха 60000 км - повече от цяла обиколка на земното кълбо, осигурявайки чрез компанията финансиране в помощ на над 1000 деца в 3 центъра и закупуването на „дива“ линейка за пострадали животни. Изминаха и 2.5 млн. крачки с кауза - закупуване на специализирано сърф оборудване за морска терапия на деца с увреждания. Екипите ни КСО, ЧР и Привличане на таланти участваха в 2 уъркшопа; 4 уебинара (напр. първият Diversity&Inclusion Forum); менторство в кампанията Щедрият вторник.

резултати

Материална и нематериална помощ за реална, навременна и устойчива положителна промяна в живота и средата на децата с увреждания и техните родители да получават необходимата рехабилитация; недоносени бебета и техните родители да бъдат заедно още в първите дни; ученици от малките населени места в цялата страна и студенти, изгубили един или двама родители, да продължат успешно образованието си; два баскетболни отбора за хора в инвалидни колички за да могат да участват в турнири в България и Европа.