Проект - Заедно, готови за успех

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Устойчива финансова и нематериална подкрепа за продължаване на образованието и успешен старт в кариерата на отлични ученици и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция, предоставяйки, в партньорство с Бикоуз, възможности за личностно и професионално развитие, отвъд финансовата помощ, чрез надграждане на факултативните знания и умения и директна връзка с бизнеса.

целева група

Проектът е насочен към бенефициенти извън компанията: отлични ученици и студенти от цялата страна, загубили един или двама родители и в силно затруднена финансова ситуация. Стипендиантите се избират чрез кандидатстване към Бикоуз, а изборът е съвместен с дарителите.

продължителност

7 поредни години TELUS International в България подкрепя, не само финансово, една от най-устойчивите дарителски програми в страната – „Готови за успех“ като част от приоритетна област „Образование“ в КСО политиката ни.

дейности по проекта

От 2016 г компанията работи в две основни направления на подкрепа: финансиране и менторска професионална подкрепа за участниците в нея. ЧР екипът и доброволци провеждат ежегодни срещи със стипендиантите за тяхното кариерно ориентиране и израстване. По инициатива на КСО екипа ни, служителите от „Привличане на таланти“ създадоха и проведоха онлайн специален кариерен уъркшоп за 20 стипендианти, в който да им представят знания и практическа подготовка за влизането в пазара на труда и конкурентноспособни умения при кандидатстване за работа. С финансовата и организационна подкрепа на компанията ни и екип КСО, в партньорство с Бикоуз, Годишния бал завършване на „Готови за успех“, събра над 50 бивши и настоящи стипендианти, дарители, представители на бизнеса и приятели на програмата да отпразнуват успехите и да споделят опита си. Събитието привлече вниманието както на бизнеса, така и на медиите, докато стипендиантите имаха възможност да осъществят полезни контакти за тяхното бъдещо развитие.

резултати

През 2021 осигурихме възможност 6 стипендианти да се фокусират върху придобиването на нови знания и кариерното си развитие, без да се налага да прекъсват обучението си, за да работят и да се издържат. Досега компанията е дарила средства за 43 стипендии: 28 за студенти и 15 за гимназисти, подсигурявайки тяхното обучение и финансова независимост. Събитията, организирани за тях, и споделеният личен пример бяха и моралната подкрепа, която ги мотивира да продължат пътя си към успеха.