Проект - Различни и уникални

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

За съжаление в България все още битува схващането, че хората с увреждания нямат нужните качества и познания, за да работят. Ние ежедневно чуваме от нашите незрящи клиенти, че независимо от доброто образование и добрата техническа подготовка не успяват да си намерят работа. През всичките 14 години на съществуването ни средно във фирмата са били наети около 10 – 14 човека с нарушено зрение. Тяхната работа е доказателство, че с осигуряване на подходящата среда, технологии и отношение хората с увреждания са чудесни служители. Ние не предлагаме просто продукти и услуги за незрящи, а нашия собствен пример. Ние сме живото доказателство, че е нужна чисто човешка воля и добри технологии, за да живеем и работим нормално.

целева група

Проектът е ценен и за служителите ни и за клиентите ни с нарушено зрение. Почти всички работещи в БГАсист сме с нарушено зрение, но това е само в наша полза – познаваме потребностите на нашите клиенти в най-дребните детайли. Знаем проблемите и нуждите им, защото те са точно като нашите. Познаваме мечтите и семействата им и се радваме, че една голяма част са и наши приятели. Ние имаме щастието да се докосваме ежедневно до мъничките житейски победи, както на нашите незрящи колеги, така и на незрящ

продължителност

Проектът за наемане на хора с увреждания е залегнал в нашата корпоративна политика от самото създаване на фирмата. Вече 14 години имаме удоволствието да работим със страхотни професионалисти, които нямат проблем да разглобят един компютър, макар, че никога не са виждали дори светлина. Ние инвестираме и в общността на незрящите. Над 20 % от работното време на всеки един от нас е заделен за безвъзмездна помощ към незрящи деца и възрастни, които не могат да заплатят за услугите ни.

дейности по проекта

Дейност 1: Наемане на хора със зрителни и други увреждания – към момента във фирмата работят 14 души, от които 12 с увреждания. Ние сме постоянно на щрек за добри професионалисти с увреждания, защото знаем, че работата е значимост. Дейност 2: Обучение на екипа ни с увреждания. Ежегодно предоставяме обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите ни с увреждания в няколко насоки: Познаване на световните тенденции в предоставянето на услуги и продукти за незрящи; Специализирани обучения за: - брайлов печат; - оценка на уеб достъпността за хора с увреждания; - работа с екранни четци и друг специфичен софтуер; - обслужване на клиенти с увреждания и др. Дейност 3: Инвестиция в общността на незрящите. Над 20 % от работното време на нашите незрящи служители се отделя за подкрепа на други хора със зрителни увреждания, които нямат финансовата възможност да заплатят за услугите ни. Организираме периодични безплатни уебинари за хората с нарушено зрение за работа в платформи за отдалечен достъп, като ZOOM и др. Консултираме на доброволен принцип ресурсни учители, учители по информационни технологии, разработчици на сайтове по темата за специализираните тех

резултати

За 14 години за нас са работили над 30 служители с нарушено зрение. Една част от тях все още са наши служители. Друга част работят в различни сектори и фирми и използват придобитите знания при нас. Всеки един нов служител преминава подкрепително обучение, за да може да усвои в детайли технологиите за незрящи. От друга страна инвестициите, които правим в общността на незрящите са нашата лична кауза. Към момента консултираме безвъзмездно 17 ученика с нарушено зрение от цялата страна, а 32-ма други възрастни с нарушено зрение получават безвъзмездна подкрепа за усвояване на технологии за незрящи. През годините сме подкрепили над 400 незрящи хора, като сме им предоставили безплатни консултации, обучения, специализирани продукти, асистентска подкрепа и дори и чисто човешка такава.