Проект - Greenama

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Greenama е вътрешната програма за корпоративна социална отговорност (КСО) на Групама България, със следните цели: - да насърчава личната отговорност и ангажираност на служителите към различни социални теми и проблематика - да мотивира служителите да бъдат основна действаща сила и инициатор на дейностите на програмата и да им даде свободата те самите да изпълняват проекти, посветени на важни социални каузи - да приобщава като участници в различните събития на Greenama всички останали служители - да засили чувството за принадлежност на служителите към Групама - да даде възможност на Групама България, чрез организирането различни КСО иницитави,да подобрява въглеродния и социален отпечатък на компанията - да отличи и позиционира Групама като зелен и обществено ангажиран застраховате

целева група

Всеобхватността и разнообразните дейности на Greenama определят и следните целеви групи: - Служителите на Групама България – като основният „двигател“ на програмата. Те участват като доброволци в Greenama и носят пълната отговорност за изпълнението й – от предлагането на различни каузи, които да бъдат подкрепени/организирани, до тяхното изпълнение по най-ефективния начин - Обществото и различните организации, в помощ на които работи програмата, част от които - БЧК, НПО „Плюшено мече“, НАПГ.

продължителност

Greenama стартира през 2018 г. по инициатива на CEO-то на Групама България като дългосрочна вътрешна КСО програма и много скоро служителите се превръщат в основен неин двигател. С годините тя се затвърждава като такава и се превръща в една от най-важните дейности на компанията, заедно с основната ни застрахователна дейност. С всяка следваща година Greenama се разраства и надгражда – с по-голям брой служители - доброволци, нови дейности и събития, увеличени KPI, с които програмата се оценява.

дейности по проекта

Дейностите в Greenama са в 3 направления – Грижа за околната среда, Грижа за здравето, Грижа за децата. Работата на всяко направление започва с набиране на доброволци, изготвяне на календар със събития. Той включва както традиционни инициативи, така и нови, с които програмата се надгражда. Събития през годините (само най-ключовите за всяко направление дейности, които са минимална част от цялата дейност): Грижа за околната среда: -Walk.Protect.Care-целогодишна кампания, която насърчава служителите да ходят пеша, за да събират крачки. Броят им се „остойностява“ и съответната сума се дарява на БЧК. Грижа за децата -Коледен базар „Талантите в Групама“-събитие в подкрепа на „Плюшено Мече“ и програмата му „Скритите таланти на България“, която работи за професионалното развитие на деца в риск. В базара служителите на Групама купуват ръчно изработени от свои колеги арт предмети и кулинарни изкушения, а събраните средства се даряват. През 2021 г. компанията удвои събраната от базара сума. Грижа за здравето -Лекции с практическа част (теми: баланс работа – личен живот, работа от вкъщи, изграждане на по-добра продуктивност и комуникация), туристически походи, здравословни закус

резултати

Резултати от дейностите на Greenama в трите направления за 2018–2021: - > 15 събития в подкрепа на околната среда, грижа за децата, грижа за здравето. -над 60 доброволци в Greenama -над 70% ангажираност на всички останали служители, участващи в събитията на Greenama -финансови дарения за програма „Скритите таланти на България“ на „Плюшено мече“. Средствата са инвестирани за професионална подкрепа на две талантливи деца – едното от тях направи първата си изложба, а другото осъществи мечтата си да играе народни танци и да взема уроци при един от най-добрите преподаватели (Николай Ибришимов) -подпомагане на НАПГ и нейните проекти за деца до излизането им от „Приемна грижа“ -фин. дарения за фонд „Милосърдие“ на БЧК и дарени инвалидни колички–чрез средствата, събрани от Walk.Protect.C