Проект - МНОГООБРАЗИЕТО Е НОВОТО НОРМАЛНО

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

В отговор на нуждите на международните си клиенти, постепенно се превърнахме в глобална компания. Създадохме среда на мултикултурна динамика, изградена от различни гледни точки, индивидуалности, експертиза, пол, националност, език, религия, етническа принадлежност. 2021 беше особено предизвикателна–установи се смесен модел на колаборация със силен наклон към работа от разстояние; продължихме да се разрастваме като брой служители; добавихме още националности и отворихме нови офиси; събрахме в България пъстър екип; Всичко това стана нашето „ново нормално“. Така обогатяваме не само средата за нашите служители и клиенти, но и надграждаме ИТ сектора в България. Това многообразие (diversity) е вдъхновяващ напредък, но и предизвикателство–да обединим различни хора около общи ценности и цел

целева група

- Колеги – приемаща среда, пълна с множество култури и възможности за развитие - Клиенти – ценят различните културни перспективи в нашите смесени екипи и способността ни да отговаряме на техните нужди от висококвалифицирани екипи - Компания – създаваме процеси за привличане, работа и развитие на талант отвсякъде, което ни дава възможност за растеж и е конкурентно предимство в среда на глад за ИТ кадри - България – допринасяме за развитието на България като хъб за висококвалифицирани ИТ експер

продължителност

Политиките ни са основани на взаимно уважение и свобода на личността, което приветства пъстротата на всеки служител и му помага да се развива. През 2018 стартирахме от Латинска Америка, а пандемията даде силен тласък за мащабно географско разширяване. През 2020 обявихме официално СВЕТА като наш нов офис; Продължихме с Прищина, Битоля, Пловдив, Кайро, Александрия. Плановете за 2022 включват разширяване в Централна и Източна Европа, Африка, Азия.

дейности по проекта

Фокусирани върху ЧОВЕКА като център и водени от целите за обединяване на различните индивидуалности около общи цели, надградихме всички ключови етапи: откриване, наемане, въвеждане, интегриране, развитие на ТАЛАНТА. През 2021: - 50+ събития offline/online/hybrid – различни като формат и мащаб екипни събития, благотворителни и зелени инициативи, ежемесечни събития за въвеждане и интегриране на новопостъпилите колеги, спортни предизвикателства, семейни и детски събития и др. - Инициативи за WorkFromHome баланс, психологическа подкрепа, събития за споделяне на интересни факти и специфики от многообразието на всички култури - Чести проучвания до колегите и глобални стратегически срещи с мениджмънта, индивидуален “pulse check” - Онлайн експертни тренинги и програми за кариерно развитие, които поддържат културата за самоусъвършенстване - Празнуваме заедно лични, екипни и корпоративни успехи; мусаленски годишнини на колегите; национални празници, международен ден на жената, на детето и др.; все повече включване на ключови празници за колеги от други националности - Проучваме нови пазари, екипът за откриване на таланти е разширен над 50%, с обособяване на дивизия за международен

резултати

През 2022 можем гордо да заявим, че успешно да справяме с голямото предизвикателство на нашето богато екипно многообразие. Колегите ни вече са от 10+ националности, работят от 5 континента в 53 локации. 68% от колегите са мъже, 32% жени, а децата в мусаленското семейство са 300+ и говорят на 7 езика. Краят на 2021 отбелязахме с глобализация на компанията и ръст на служители, нови проекти и клиенти, впечатляващи финансови резултати. Ефективното изграждане на разнообразен екип, сплотен от общи ценности и гледащ в една посока, ни помага да бъдем по-успешни и с клиентите ни - голямата си част големи международни компании, съставени от мултикултурни екипи. Корпоративните успехи са материализация на усилията на всяка индивидуалност в екипа ни.