Проект - Национален план за контрол на рака

Компания

Мерк Шарп и Доум България

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Проект за Национален план за контрол на рака (НПКР), съвместно с CredoWeb. Кампанията има за цел да повиши осведомеността и да адресира нуждата от имплементиране на НПКР според препоръките на ЕК. МСД като социално отговорона компания с фокус върху нуждите на пациента си сътрудничи с отговорните институции за да бъде изработен такъв план, който в дългосрочен план да подобри онкологичната среда. Проучвания в областта посочват липсата на НПКР като основен проблем за онкологията в България, както и липсата на работещ раков регистър, който да подобри устойчивото прогнозиране и бюджетиране. Проектът съчетава услията на отговорните страни (институции, експерти и фармацевтичен сектор) за да се започне работа над НПКР.

целева група

Проектът е изпълнен съвместно с CredoWeb, и таргетира водещите експерти онколози у нас, като те са основната страна която трябва да подкрепи идеята за НПКР пред отговорните институции, и последващи кръгли маси съвместно с експертите и самите институции, на които бе обсъден подхода за приемане на работеща ракова стратегия у нас, която да подобри пътя на пациента и резултатите от лечението в България.

продължителност

Продължителност на кампанията - 6 месеца.

дейности по проекта

Организиране на експертни форуми и кръгли маси с участието на основните специалисти, отговорни за формиране на общественото мнение в областта, както и представители на ЕК и професионалните сдружения на европейски ниво, отговорните институции у нас (НЗОК, Министерство и здравна комисия). Медийно отразяване в здравните портали/медии.

резултати

Оценяване на нуждата от приемане на НПКР и сформиране на работна група към МЗ, които имплементират промените според европейските препоръките. Включване на НПКР в плана за възстановяване и развитие.