Проект - Бизнес сутрудничество между DXC и Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Компания

Ентърпрайз Сървисис България ЕООД

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Изграждане на ефективна директна връзка между университета и бизнеса, и разчупване на стереотипа, че няма връзка между тях. Основна цел на проекта е изграждането на взаимноизгодно сътрудничество между DXC и Университета: - студентите да получават качествено обучение по актуални технологии, и да имат възможност да дадат отличен старт на професионалната си кариера. - служителите на DXC да могат непрекъснато да повишават квалификацията си. - Университетът да получава финансова помощ за поддръжка на необходимото оборудване за качествено обучение. - С получената техника да се посрещне и предизвикателството на настоящата пандемия за качествено дистанционно обучение и при практическите занятия. - DXC да получава успешни кандидати за наемане на работа.

целева група

Проектът е насочен към две целеви групи: - служители в DXC, на които се предоставя възможност за обучение и повишаване на квалификацията - около 150 служители годишно - студенти в магистърска програма на Университета, на които се предоставя възможност за започване на работа точно по специалността, и то директно на високи позиции - около 50 студенти годишно

продължителност

Проектът дава възможност на служители и студенти да получат качествено обучение в курсове по програми на световно признати лидери, като Cisco, Microsoft, VMware, Huawei. Това им позволява да повишават квалификацията си, и при цялата динамика на IT пазара по-бързо да заемат високи позиции с по-големи заплати, което значително им повишава социалния статус. Проектът се поддържа и годишно се актуализира от 2011 година.

дейности по проекта

През настоящата учебна 2021/2022 година около 150 служители на DXC се обучават в 15 курса в Университета. Студентите от магистърска програма РСМТ във ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски" кандидатстват в стажантски програми и работни позиции в DXC. Списък на курсовете в проекта: - Installation, Storage, and Compute with Windows Server - Identity with Windows Server - Managing Windows Environments with Group Policy - Windows Server 2019 Administration - Implementing a Software-Defined DataCenter Using System Center Virtual Machine Manager - Storage and High Availability with Windows Server - Fundamentals of a Windows Server Infrastructure - Networking with Windows Server - Fundamentals of Network Security - Microsoft Azure Administrator - Querying Data with Transact-SQL - Developing SQL Databases - Administering a SQL Database Infrastructure - Provisioning SQL Databases - Performance Tuning and Optimizing SQL Databases - Designing a Data Solution with SQL Server - Developing SQL Databases - Automating Administration with Windows PowerShell - Advanced Automated Administration with Windows PowerShell - Linux System Administration

резултати

Възможността за бързо получаване на качествено обучение предоставя възможност за по-бързо издигане в служебната йерархия, повишава удовлетвореността на хората от по-интересната работа и по-интересните позиции, увеличава тяхната мотивираност за учене, както и значително повишава социалния им статус. Бързото им квалификационно израстване пък от своя страна мотивира също и студентите за по-ефективно обучение. От началото на проекта през 2011 година около 1600 служители са посещавали курсове във ФМИ. А над 200 студенти от ФМИ са започнали своя кариерен път в компанията, и то започвайки от по-високи позиции.