Проект - ЕНЕРГО-ПРО за обществото

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

"ЕНЕРГО-ПРО за обществото" е инициатива в подкрепа на регионалните общности в България. Създаването на инициативата е потвърждение на ангажимента на дружествата от Групата за устойчивото развитие и благосъстоянието на общностите, попадащи в зоната на влияние на нашите инвестиции. Чрез инвестициите в социално значими обществени проекти ЕНЕРГО-ПРО има желание да бъде положителен пример и за други компании, които да се стремят към промяна в обществената среда, като същевременно насърчава хората да допринесат по положителен начин за подобни промени. Бюджетът е в размер на 100 000 лева годишно.

целева група

Кандидатстващите проекти за финансиране от "ЕНЕРГО-ПРО за обществото" трябва да са в следните области: - Детско развитие - Запазване на околната среда - Изграждане на екологични ценности - Устойчиво развитите на градската среда - Енергийна ефективност - Безопасно ползване на електроуреди и електроенергийни съоръжения. Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е 5 000 лв. Възможно е проектите да бъдат кофинансирани от трети страни.

продължителност

Проектът стартира през септември 2021 година и цели да се реализира дългосрочно с годишен бюджет 100 000 лева. До момента одобрени за финансиране са общо 7 проекта на обща стойност над 34 000 лева. В това число са три детски градини, две училища, една библиотека и фондация за лечение на онкоболни деца.

дейности по проекта

Одобрените и финансирани до момента проекти са следните: - Иновативна детска площадка в ДГ Здравец, с. Първомайци - Детайлна информация: https://www.energo-pro.bg/bg/energo-pro-za-obshtestvoto/inovativna-detska-ploshtadka-v-dg-zdravec-selo-pyrvomajci. - Интерактивна детска площадка в ДГ "Здравец", град Каварна - Детайлна информация: https://www.energo-pro.bg/bg/energo-pro-za-obshtestvoto/interaktivna-detska-ploshtadka-v-dg-zdravec-grad-kavarna. - Психотерапията с изкуство чрез фондация Артон България - в Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Св. Георги” - Пловдив - Обогатяване на учебните кабинети по Физика, Човекът и природата и Биология в ОУ "Никола Икономов", гр. Разград, където учениците се обучават по метода STEM - Изграждане на кът за практически дейности и уроци на открито „Зелена класна стая“ в двора на ОУ "Васил Априлов", гр. Варна - Обогатяване на книжния фонд на библиотеката в гр. Кубрат чрез закупуване на книги по списък, предоставен от библиотеката - Изнасяне на образователния процес на открито, чрез изграждане на външно пространство за обучение, експериментиране и откривателство в ДГ „Ален мак“, гр. Горна Оряховица

резултати

Желанието на ЕНЕРГО-ПРО е чрез инициативата "ЕНЕРГО-ПРО за обществото" да подпомогне проекти, които не просто да се нуждаят от финансиране, а такива, които формират ценности и нагласи за устойчива промяна в полза на местната и национална общност. Целите на компанията са реализацията на одобрените проекти да има дългосрочен ефект и да са в полза на местните общности. С предимство се оценяват иновативни проекти, които внасят нови практики в съответните области. Подпомогнатите до момента проекти ще допринесат за обогатяване средата на обучение и образователни потребности на деца в различа възрастова група с внасянето на съвременни подходиза изграждане на екологични ценности, практически познания в различни сфери от образователния процес.