Проект - МОЖЕЩИТЕ / РАЗКРИЙ СИЛАТА СИ

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на кампанията „Можещите“ е да повиши информираността за вредите от тютюнопушенето сред младите хора,като засили ангажираността на родителите,учителите и учениците по темата за сформирането на навика,който след време може да доведе до възникването на хронични заболявания,повлияващи качеството на живот.Инициативата цели и да създаде среда на подкрепящи възрастни,които в своето общуване с децата им помагат да се замислят за модела на своето поведение.„Можещите“ е разработена и адаптирана за провеждане в „Час на класа“ в българските училища.В него,ученици и учители обсъждат избора да бъдем здрави,причините,поради които хората решават да пушат,откриването на алтернативните възможности,които да помогнат на младите да задоволяват потребностите си,без да се налага да употребяват цигари.

целева група

Проектът фокусира вниманието си върху превенцията на тютюнопушенето сред учениците (12-16 години), определяна като ключов период за съзряването на младите хора и формирането на изборите и навиците им. Като част от целевите аудитории са и училищата в България, директори, учители, родители. През първата година на проекта (20-21) достигнатите ученици бяха над 11 640, учители 1 200 и повече от 10 000 родители. Бяха планирани и осъществени и над 582 урока в часовете на класа в училища в страната.

продължителност

Програмата „МОЖЕЩИТЕ“ е част от глобалната инициатива на АстраЗенека “Young Health Programme” (YHP) насочена към превенция и ограничаване на хроничните заболявания сред младите хора по света. Платформата се ражда преди 10 години и вече обхваща 28 държави, сред които е и България. От създаването си до нес, YHP достига над 12 млн. младежи, включва партньорства с над 30 неправителствени организации, а над 20000 са обучените здравни работници. Кампанията „МОЖЕЩИТЕ“ е за период от три години (20-23).

дейности по проекта

По време на осъществяването на проекта до тук бяха реализирани множество онлайн срещи и презентации на живо, както и гостувания в национални медии. Сред най-важните представяния на програмата са представяне пред Регионалните здравни инспекторати и тези на образованието. Не по-малко съществено е и представянето пред медиите на специално подготвена за това прес конференция. Гостуванията в БНТ, BGonAIR, Евроком ТВ и поредицата от онлайн публикации, заедно с гостуванията в БНР, Дарик Радио са само първа фаза на планираната ПР кампания.

резултати

Над 11 000 достигнати ученици в страната Над 500 учители, достигнати в страната Над 500K медийно разпространение По отношение на необходимостта да подобряваме работата си около проекта, създадохме и разпространихме онлайн въпросник, който да дава възможност за предоставяне на ключова обратна връзка от бенефициентите на проекта. С вълнение споделяме, че обратната връзка е 100% положителна. Събрахме и информация въз основа на лични интервюта с учители. Досега не сме получили нито една препоръка за подобрение.