Проект - Ние се грижим

Компания

Ентърпрайз Сървисис България ЕООД

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Доставяне на компютри на нуждаещи се деца за онлайн обучение.

целева група

Ползи от проекта имат деца от социално слаби семейства. Проектът е насочен извън фирмата. Достигаме до целевата група чрез препоръки от настоящи служители, които познават нуждаещи се семейства. Достигнахме до над 1300 души.

продължителност

Грижа за общността е основна ценност на компанията ни. Раздаването на използвани лаптопи отразява перфектно начинът, по който изживяваме нашите ценности. Проектът продължи една година, в рамките на коята бяха раздадени над 1300 лаптопа.

дейности по проекта

В кампанията участваха над 30 служителя с различни роли: - технически специалисти, които почистваха и преинсталираха компютрите - мениджъри, които преглеждаха и приоритизираха случаите за дарение - административни асистенти, които контактваха одобрените от мениджърите лица за дарение, организираха срещи за дарението и даряваха компютри - скръм мастър, който водеше целия проект и той завърши успешно Освен вътрешната комуникация и информираност относно кампанията, нашата кауза беше разпространена и в много външни сайтове.

резултати

Раздадохме над 1300 компютри на деца от социално слаби семейства. По този начин им дадохме възможност да продължат своето обучение в онлайн среда по време на пандемията. Получихме благодарствени писма от децата и семействата им.