Проект - Благотворителна програма на Куестърс

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

През последните 10 години програмата за корпоративна социална отговорност на Куестърс е насочена към подобряване, развиване и модернизиране на образованието в България. Компанията силно вярва, че в основата на едно модерно и успешно общество стои качественото образование, което подготвя младите му членове за динамичното бъдеще. 2021 година не бе изключение - чрез програмата компанията успешно ангажира своите служители и успя да разшири обхвата си привличайки нови партньори. Заедно продължихме да работим за по-добри програми и подходи в системата на българското образование и за развитие на алтернативните форми на обучение. Спорадично през годината подкрепихме и кампании със социална и екологична насоченост.

целева група

Програмата е фокусирана върху няколко целеви групи: - Ученици и възрастни в икономически слабо развити региони; - Ученици и студенти с изразени интереси в областта на науката и информационните технологии; - Деца в неравностойно положение, които имат нужда от подкрепа.

продължителност

Програмата е активна целогодишно, като вече над 13 години подкрепяме и работим с организации като „Заедно в час“, “Училищна Телерик Академия”, „Музейко“ , „Враца Софтуер“, „Rails Girls България“, „CoderDojo България“ и много други.

дейности по проекта

-Финансиране на 1 учебна група в гр.Монтана чрез „Училищна Телерик Академия“. В групата през настоящата учебна година се обучават 20 деца, които получават знания и умения в областта на програмирането и дигиталните науки. -Дарение за викторината “QuizIT”, която се организира от и в подкрепа на „Заедно в час“ по инициатива на Questers. 60 IT специалисти взеха участие в нея и се запознаха отблизо с дейността на „Заедно в час“. -Осигурени 3 стипендии за курсисти в IT академията на “Враца Софтуер”. -Дарение за клуб „СКОРЕЦ“ към Факултета по биология на Софийския университет, в който студентите са ангажирани в лабораторни експерименти и полеви експедиции. -Финансова подкрепа за фондация „Прегърни ме“, която организира арт работилници за деца в неравностойно положение, осигурявайки им сигурно място, на което да развият креативността си с помощта на различни творци -През 2021 година подкрепихме и следните инициативи извън сектор образование: “TimeHeroes”–платформа насърчаваща доброволчеството, „ОлеМале“–в подкрепа на деца със специални нужди, фондация „Редом“–борещa се срещу насилието над животни и за намаляване на бездомните животни, Gorata.bg–ангажирана със засаждането на нови гори

резултати

-Децата от “Телерик Aкадемия” в Монтана се запознават с нови технологии и развиват умения, подготвяйки се за дигиталното бъдеще. -Освен набиране на средства за обучението на учители, QuizIT цели популяризиране дейността на Заедно в час и ангажиране на активни хора от IT общността с каузата за по-добро образование. -Kурсистите от "Враца Софтуер" ще имат възможност за кариерен старт и професионално развитие в ИТ сферата. Примери от предишни години свидетелстват за успешни реализации на завършилите програмата. -Членовете на клуб „СКОРЕЦ“ прилагат наученото в университета чрез експедиции и практически занимания. -Възпитаниците на фондация „Прегърни ме“ завършват училище и университет и се реализират като пълноценни хора. Вярваме, че сме допринесли за щастливите истории на още такива деца.