Проект - Да хапнем с кауза!

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта е да популяризира каузите за подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение и да стимулира повече хора да се включват в благотворителни каузи като цяло. Осъзнаваме, че за много от нас благотворителността е дейност, която ангажира твърде много време и усилия. С проекта се стремим да покажем, че благотворителните инициативи могат да бъдат забавна част от ежедневието ни, в която участваме заедно с близките си и същевременно помагаме на хората в нужда.

целева група

Деца в неравностойно положение и семейства, изпаднали в нужда са преките финансови бенефициенти на проекта. Партньорите ни от Фондация „За Нашите Деца“, които получават допълнително популяризиране на дейността си. Гражданското общество в България, на което представяме един алтернативен, свеж и интегриран в ежедневието начин, по който всеки един от нас може да подкрепи благотворителна кауза.

продължителност

Реализираме проекта за пръв път, но възнамеряваме да развием идеята му и в бъдеще. Връзката с цялостната ни КСО политика е подходът, с който се стремим да покажем, че благотворителността може да е част от ежедневните ни приятни дейности – от това да излезем и да хапнем с приятели, а благотворителните проекти сами по себе си могат да бъдат свежи и забавни и едновременно – полезни за нуждаещите се. Добротворчеството трябва да е леснодостъпно за всички, а не достояние на малцинство.

дейности по проекта

Привърженици сме на холистичния подход в маркетинговата ни стратегия, при който проектите ни, свързани със социалноотговорни каузи са неразделна част от цялостния маркетинг на компанията. Участваме в проекти, близки до сферата ни на компетентност – проекти по разясняване и популяризиране на гражданските права, подкрепа на млади таланти, на деца и семейства в неравностойно положение. Проектите ни са дългосрочни, защото вярваме, че системните и прости стъпки в правилната посока са най-правилният път към устойчиво развитие на обществото. С настоящия проект целим да покажем, че благотворителността не е задължително да бъде обвързана със сложни, еднократни кампании, които изискват и обременяват. Тя може да бъде интегрирана в ежедневните ни дейности чрез един свеж и достъпен проект. Kулинарите в екипа ни създадоха новия бургер „Адвоката“ и вегитариански вариант „Веджи Адвокат“, които партньорите ни от Скапто включиха в менюто си. Създадохме свеж банер и видео, за приготвянето на бургера с участието на деца и колеги-адвокати. Популяризирахме проекта по социалните ни канали. В рамките на месец юни 2021г. 10% от всеки продаден бургер бяха дарени за каузите на Фондация „За Нашите Деца“.

резултати

Проектът успешно изпълни основните си цели. Той показа на значителен кръг от гражданското общество един нов подход към благотворителността – интегрирането й в ежедневните човешки дейности и то в най-приятната част от тях –времето със семейство и приятели. Проектът достигна до близо 10 000 човека в соцаилните медии от от множество социални групи, като по този начин популяризира не само този нов тип дарителство, но и направи по-познаваема каузата на Фондация „За Нашите Деца“. За служителите на компанията проектът имаше обединяваща функция. Те имаха възможност да участват в разработването на социално-значим проект, а така създадоха и нови позитивни преживявания със семейството и близките си. Само за месец се продадоха 1203 бургера, което оглави ранкинга на приятелите ни от Скапто.