Проект - Благотворително каране на скутери

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът има за цел да подкрепи и повиши осведомеността относно мисията на фондация ''Заедно в час'' за равен достъп до качествено образование за всяко дете в страната. Проектът подкрепя дейности по подбор, обучение и развитие на способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна в образованието в България. Проектът подкрепя и други дейности на фондацията, които подпомагат осъществяването на визията, че всяко дете заслужава равен достъп до качествено образование.

целева група

Основната целева аудитория са ученици с ниска мотивация в училищата партньори на ''Заедно в час'', до които достигаме чрез техните учители, участници в програмите на ''Заедно в час''. Бенефициенти са и всички учители в програмите на фондация “Заедно в час”, които преподават в български училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа и традиционно са с по-ниски резултати на национално външно оценяване.

продължителност

Вече три години подред (от 2019 до 2021) BRUM подкрепя работата на фондация "Заедно в час" чрез организирането на специална благотворителна кампания. Всяка година за определен период от време BRUM дарява 50% от дневния оборот от всички карания на скутери в подкрепа на дейностите на фондацията. Отделно, от 2019 година насам, компания BRUM се ангажира и с други събития на фондацията, които отново подкрепят мисията ѝ и повишават осведомеността относно дейностите ѝ.

дейности по проекта

BRUM и фондация ''Заедно в час'' организират съвместна, ко-брандирана комуникационна кампания в месеца преди обявената дата на благотворителното каране на скутери три години подред (2019, 2020 и 2021). Кампаниите включваха разпространение на информация за инициативата, публикации в социалните мрежи на двете организации, както и изпращане на прессъобщения до медиите. През 2020 кампанията беше отразена и от Българското Национално Радио, като анонс по време на ежедневна радио-рубрика. Програмите на фондация “Заедно в час”, които подпомагат постигането на визията на организацията и към които традиционно се насочват корпоративните дарения включват: -Програма “Нов път в преподаването” -Участниците в тази програма преподават две години в училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа, за да развият знанията и уменията си. -Програма “Училища за пример”-Двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училища, които допринасят за успеха на всеки ученик.

резултати

Програмите, които се подкрепят от корпоративни дарения като тези от съвместните кампании с BRUM, вече имат следния обхват: -Програма "Нов път в преподаването": Програмата има 395 възпитаници-алумни, мнозинството от които продължават да се развиват в сферата на образованието. 157 участници стартираха сегашната учебна година в 19 области в страната. Основните предметни групи на участниците са начален етап, СТЕМ предмети, и англйски език. -Програма "Училища за пример": През 2021-2022 учебна година в програмата участват над 400 учители и директори от 50 училища в цялата страна. 99 училища кандидатстваха за участие през 2021, от които 26 бяха избрани и стартираха на есен.