Проект - EdenredRUN 2021

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

„EdenredRUN 2021“ е благотворително щафетно бягане в покрепа на каузата за закупуване на хирургични инструменти за Клиниката по детска хирургия на „УМБАЛСМ Пирогов“. Целта на проекта бе 100% от събрания размер на таксата за участие да бъде дарен за подновяване и закупуване на съвременни хирургични инструменти за здравното заведение. Благотворителното щафетно бягане на Идънред България - Edenred RUN 2021 добави 7 069.40 лв. към средствата, събрани от благотворителната кампания „Дари времето си“ на 5KM Run за 2021 г. Така бе събрана общата сума от 26 104.85 лв. На 12.07 средствата бяха предадени за закупуване на хирургичните инструменти за Клиниката по детска хирургия на Пирогов.

целева група

Проектът е насочен в обществена полза. Целевата група са пациентите на хирургичното отделение на Детската клиника към „УМБАЛСМ Пирогов“. Целевата група могат да бъдат както децата на служители на фирмата, така и всеки един малчуган, попаднал в хирургичното отделение на Детската клиника към „УМБАЛСМ Пирогов“. Хирургичните инструменти са предоставени за ползване от всички заинтересовани пациенти на хирургичното отделение на Детската клиника към „УМБАЛСМ Пирогов“.

продължителност

Edenred RUN 2021 е част от ежегодната доброволческа инициатива Ideal Day на Групата на Идънред. Идънред България подкрепя следните каузи през годините: 2017 – приготвяне и продажба на сладки за децата с онкохематологични заболявания на благотворителен базар, 2018 - покупка на моторна косачка и прекопаване на пространства за изграждане на възстановителен център в община Костинброд, 2019 - реновиране на детска площадка в София, 2021 - закупуване на хирургични инструменти.

дейности по проекта

Във връзка с организиранеto на събитието бяха проведени следната комуникация и организационни действия: Имейл кампания до всички клиенти и партньори на Идънред, за покана на събитието, Екипът по продажбите проактивно се свърза с техните клиенти и партньори, за да ги покани лично, Публикуване на информация на корпоративния уебсайт, Съобщение за пресата и до медиите, Комуникация в социалните мрежи, Осигуряване на стартов пакет за всеки един от участниците, Благодарствен имейл до всички клиенти и партньори, участвали в събитието, Имейл до всички клиенти на Идънред с резюме на събитието, Активна комуникация сред служителите на Идънред България, Организационни срещи с партньора 5KM Run, Официално даряване на инструментите в Пирогов

резултати

Благотворителното щафетно бягане на „Edenred RUN 2021“ добави 7 069.40 лв. към средствата, събрани от благотворителната кампания на 5KM Run за 2021 г - „Дари времето си“. Така бе събрана общата сума от 26 104.85 лв. На 12.07.21 г. средствата бяха дарени за закупуване на хирургични инструменти за Клиниката по детска хирургия на УМБАЛСМ Пирогов. По думите на доц. Христо Шивачев, началник на Клиниката по детска хирургия в най-голямата спешна болница в България, инструментите в Пирогов, не бяха подменяни от години. Вярваме, че с акта на закупуване на необходимите инструменти сме допринесли за живота и здравето на най-малките пациенти в дългосрочен план.