Проект - Jump2IT Трейнинг програма 2020

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Аксенчър обединява усилия с опитни обучители от SkillsAssembly и ITCE във второ издание на съвместния си социално отговорен проект – Jump2IT. Програмата е насочена към подобряване на възможностите за заетост на хора без предходен опит в ИТ сферата, мотивирани да изградят перспективна кариера в сектора. Тя ги подкрепя в натрупването на знания и способности в две направления – Software Quality Assurance и Front-end Engineering. Освен специфични технологични умения, програмата се фокусира и върху т. нар. “soft skills” – общуване и адаптиране към работната среда, работа в екип, организация на времето и приоритизиране. Проектът е финансиран изцяло от Аксенчър и SkillsAssembly. Курсистите се подготвят за реализация на ИТ пазара въобще, без организаторите да им осигуряват позиция сред екипите си

целева група

Обучителната програма е предназначена за хора, мотивирани да трансформират своята кариера. Тя е изцяло насочена към неспециалисти, без предишен опит, но с изявен интерес в IT сферата. Създадена е, за да им помогне да получат необходимите знания, умения и компетенции за успешен старт на технологичната си кариера. Това, което отличава Jump2IT от всички други академии, програми и обучения, е, че завършилите програмата са job-ready (напълно готови да започнат работа).

продължителност

Второто издание на Трейнинг програмата Jump2IT 2020, се осъществява в периода 11 май – 31 юли 2020г. в рамките на общо 13 седмици. По първоначален график, обучителните модули са планирани като изцяло присъствени. Предвид въвеждането на извънредно положение в страната, продиктувано от борбата с Covid-19, те са успешно трансформирани в поредица от 91 онлайн обучителни, 5 кариерни и 7 допълнителни сесии (общо над 300 обучителни часа) и три общи ретроспективни срещи на екипите, в края на програмата.

дейности по проекта

Процесът за кандидатстване се осъществява в няколко лесни стъпки, като няма специфични изисквания за възраст, произход, образование. Успешните кандидати не притежават предходен опит в ИТ сферата, но имат амбиция за кариерно развитие в нея и добри познания по английски език. В програмата вземат участие 30 души, разделени в две групи по 15 човека, с различно професионално направление. Това решение позволява прилагането на индивидуален подход на обучение от страна на лекторите – опитни професионалисти с кариера в ИТ индустрията. Програмата Software Quality Assurance запознава участниците с целия процес по създаване на едно приложение и методите, които осигуряват качеството на финалния продукт. Направлението Front-end Engineering позволява на всички обучаващи се да усвоят използването на HTML, CSS, JavaScript и други водещи програмни езици. Освен чисто технологични умения, Jump2IT поставя фокус и върху придобиването на т.нар. „soft skills“. В края на програмата, участниците получават сертификат, удостоверяващ придобитите знания и умения. Те се срещат и с квалифицирани HR специалисти и лидери в ИТ компании у нас, които да им помогнат в процеса на намиране на подходяща работа.

резултати

В програмата се включват общо 30 души от различни сфери, включително кино, телевизия и туризъм. Двете професионални направления обединяват 13 мъже и 17 жени, сред които и две майки. Нито един от тях не притежава предходен опит в ИТ сферата, към началото на проекта. Резултатите след края на програмата са убедителни – до момента, 7 от завършилите SQA специалисти и 4 от курсистите в направление FEE успешно стартират своята кариера в международни ИТ компании. Освен проява на корпоративна социална отговорност, проектът отразява и друга основна ценност за Аксенчър – политиката за приобщаване и разнообразие и нетолерантност към дискриминацията, основана на пол, раса и други признаци, която компанията утвърждава и на глобално, и на локално ниво.