Проект - SOS дистанционно училище

Компания

Алианц България Холдинг

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът прави възможно участието в дистанционно обучение по време на пандемия на деца и младежи в риск. Кампанията се реализира под формата на дарение на лаптопи, предназначени за деца в грижа на Сдружение SOS Детски селища България. Раздаването на техниката се извърши на два етапа - през май-юни и през декември 2020 г. с оглед на предприетите в България противоепидемични мерки.

целева група

Проектът се реализира в полза на деца в приемна грижа, деца от SOS Центровете за обществена подкрепа и младежи от SOS Младежките домове към Сдружение SOS Детски селища България, които се нуждаят от техническо оборудване за пълноценно участие в дистанционното им обучение. Кампанията е насочена изцяло извън фирмата. Алианц е дългогодишен международен партньор на SOS Children’s Villages International, чийто редовен член е SOS Детски селища България.

продължителност

Инициативата „SOS дистанционно училище“ се реализира в рамките на календарната 2020, породена от извънредно въведената дистанционна форма на обучение поради пандемията. Алианц глобално е партньор на SOS Children’s Villages, а в лицето на местната организация компанията има доверен партньор, с утвърдена история и безспорни резултати, когото подкрепя дългосрочно.

дейности по проекта

Дейностите по проекта сe комуникираха по вътрешни канали на компанията, което помогна на служителите да се идентифицират с каузата и да се ангажират с инициативата, всеки доброволец беше поканен да участва в организацията и реализацията по проекта.

резултати

Първото раздаване на лаптопи направи възможен процеса по онлайн обучение на децата в SOS грижа, като им предостави възможност за самостоятелност в подготовката и провеждането на учебните часове от вкъщи. Вторият етап на кампанията се осъществи по време на втория локдаун в България, което спомогна отново за облекчаване на дистанционното обучение и допринесе за ефективното провеждане на училищните часове у дома. В резултат на реализираната кампания от Алианц е постигната удовлетворителна образователна среда и ниво на ангажираност у децата. В дългосрочен аспект инициативата подпомага за изграждане на дигиталните умения на учениците, което спомага за тяхната социална интеграция и бъдеща професионална реализация.