Проект - Подкрепа на хора със синдром на Даун в тяхната интеграция, професионално и личностно равитие

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Чрез този проектът имаме за цел да повлияем за разрешаването на значим социален проблем в местната общност като се свържем, подготвим и наемем в екипа си хора със Синдром на Даун. Нашата цел е не само да спомогнем за интеграцията и успешната им реализация, но и да популяризираме идеята, че те са неразделна част от нашето общество и заслужават да бъдат третирани еднакво и да се ползват в пълна степен от правото си на пълноценен живот. По този начин развиваме и поддържаме култура, която цени разнообразието на хора, таланти и идеи.

целева група

Проектът има за цел да се свържем с хора със синдром на Даун в активна възраст и в зависимост от потенциала и възможностите им, да им предложим подходяща позиция, на която биха могли да доразвият своите професионални и личностни умения и да се чувстват значими и интегрирани в обществото. Наш основен партньор е Сдружение "Синдром на Даун - България",с председател Тони Маринова, които ни съдействат да достигнем до целевата група. Всяка година в България се раждат около 100 деца със синдром на Даун

продължителност

В началото на 2016 г. Хилтън София стартира своето партньорство със Сдружение „Синдром на Даун – България”. През април месец на същата година Хилтън наема първия, а през юли и втория си служител със синдром на Даун – Йорданка и Симоне, които и до днес са неразделна част от нашия екип, а от 2019г. са на безсрочни трудови договори в компанията.

дейности по проекта

През 2019 г. Дани спечели наградата CEO Light & Warmth Award - най-високото признание в Хилтън и възможност за компанията да отличи служители с изключителни постижения на работното място и социална ангажираност извън него. Дани бе номинирана от мениджърския екип на Хилтън София и стана един от 13-те служители на глобално ниво, които заслужиха престижното отличие и наградата от $10,000. Органзирахме и великденска работилница с участието на слънчевите деца от Сдружение „Синдром на Даун – България”. Изработените от тях декорации бяха закупени от гости на хотела, а събраните средства, дарени в подкрепа за създаването на първия в България Център за специана грижа за деца със синдром на Даун. В края на 2019 година Дани, Симоне и техният мениджър взеха участие във видеоклип, заснет в Хилтън София, популяризиращ наемането и развитието на трудови умения у хора с увреждания.

резултати

Заедно с нашите партньори от Сдружение „Синдром на Даун – България” успяхме да предоставим достойни условия на труд и да допринесем за развитието и пълноценния живот на две служителки със синдром на Даун. Надяваме се чрез популяризиране на инициативата да спомогнем за изграждането на позитивен образ на хората със СД, да вдъхнем надежда на техните близки и да послужим за пример на други работодатели в България.