Проект - Проект по интегриране в работна и социална среда на хора в неравностойно положение

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Интегриране на работни навици за човек в неравностойно положение.

целева група

Интегриране на човек в неравностойно положение в обществото.

продължителност

Служителката работи в хотела от 6 години. Последните 3 години тя изпълнява своите задължения без непрекъснатото набюдение на супервайзер. Лицето започва да поема допълнителни задачи като сервиране и отсервиране на храната в служебен кантин, хигиенизирането му, както и почистване на кухненските пложи.

дейности по проекта

Ежедневно и целенасочено внимание от страна на персонала на хотела с цел лицето да се почувства измежду приятели, като това да спомогне за нейното социално и ментално развитие. Включванито и в множество тимбилдинги и проекти извън хотела; на някои от тях заедно с нейната сестра.

резултати

Считаме, че служителят е успешно интегриран в работна и социална среда. Служител на хотела от 6 години, тя постепенно започва да говори и произнася правилно много думи. Може самостоятелно да пазарува в магазина, да използва градски транспорт и да полага грижи за своя домашен любимец. След третата година работи през пряк супервайзър с разширени отговорности да сервира храната в служебната кантина.