Проект - Дай шанс на Балканката

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Лидл България поставя началото на „Дай шанс на Балканката“ през 2013 г. Нейната цел е опазване на биологичното разнообразие в българските реки и конкретно един от най-застрашените видове в Европа – балканската пъстърва. Инициативата цели и почистване на районите около коритата на реките преди зарибяването.

целева група

Целевата група са служителите на фирмата, както и местни жители от различните региони и доброволци от риболовни сдружения. Ползите от проекта са увеличаване популацията на балканската пъстърва, почистване на крайречните райони, образоване на местните жители и насърчаване на доброволчеството и грижата за околната среда. През 2020 участваха над 100 доброволци, а общо за всички издания - над 600, до които достигаме чрез комуникация през местните общини, медии, социални мрежи и партньори.

продължителност

Осъзнавайки влиянието си върху средата, в която оперира, Лидл България се стреми да инвестира в инициативи и политики, които оставят положителна следа в обществото, подпомагат пълноценния живот и опазването на околната среда. „Дай шанс на Балканката“ е ключова и дългосрочна инициатива, защото чрез нея вече 7 години се влагат както средства, така и лични усилия на доброволците и партньорите. Акциите по зарибяване в последните години се осъществиха в районите на реките Чая, Въча, Ерма, Искър.

дейности по проекта

В инициативата „Дай шанс на Балканката“ през 2020, която зариби с 30 000 рибки водите на река Искър, се включиха над 100 доброволци - служители на Лидл България и техните семейства, членове и доброволци от сдружение „Балканка“, както и местни жители от района на Самоков. Преди зарибяването доброволците почистиха близо 10 километра по продължението на реката в района на Самоков, Злокучене и Драгушиново. По този начин се предотвратява попадането на отпадъци в реката, тъй като балканската пъстърва е силно уязвима в замърсени и бедни на кислород водеми. Покана за участие в събитието беше отправена през вътрешните канали на компанията към служителите от магазините в София, Самоков, Пазарджик, Дупница, склад Равно поле и централен офис в с. Равно поле. С помощта на Сдружение „Балканка“ и община Самоков бе отправена покана към местните жители и риболовни сдружения. След събитието резултатите бяха анонсирани с прессъобщение към медиите и в профилите на компанията и Сдружение „Балканка“ в социалните мрежи.

резултати

През 2020 г. в резултат от инициативата бяха зарибени 30 000 балкански пъстърви в река Искър. Общо за всички издания на „Дай шанс на Балканката“ от 2013 до 2020 г. са зарибени 31 български реки с 380 000 балкански пъстърви. Според статистиката на Сдружение „Балканка“, съвместно с които се провежда инициативата, това превръща Лидл България в един от най-големите инвеститори в запазване на биоразнообразието и популацията на балканската пъстърва в България. Надграждайки инициативата и с акции по почистване, към 2020 г. са почистени общо близо 35 км по поречията на реките, а участниците в акциите надхвърлят 600 доброволци.