Проект - SuperGlucoDog

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

SuperGlucoDog е проект на Servier България, роден и реализиран единствено в България, целящ повишаване качеството на живот на българските пациенти с диабет и техните семейства посредством финансиране на високоспециализирано обучение на кучета-асистенти, откриващи появата на хипогликемични кризи на диабетноболните до 15 минути преди електронните устройства. Хипогликемията е състояние на рязко понижаване на кръвната захар, което може да има сериозни последствия върху здравето и живота на пациента. Основни ползватели на обучените кучета са децата с диабет, тъй като те са изложени на най-голям риск от животозастрашаващи хипогликемични кризи през нощта.

целева група

SuperGlucoDog е проект за всички пациенти, страдащи от диабет. Проектът се осъществява от Servier с помощта на фондация „Очи на четири лапи“, чиито висококвалифицирани треньори извършват обучението на кучетата, както и със съдействието и активното участие на специалистите ендокриинолози и на пациентските организации, които са най-близо до хората с диабет и популяризират услугата, за да достигне до максимален брой потенциални ползватели.

продължителност

Проектът стартира преди 3 години. За този период 5 обучени кучета вече са в домовете на своите нови стопани, работят за тях 24/7 и са се превърнали в неизменна част от семействата на хората с диабет, даряващи ги със сигурност и спокойствие. Проектът продължава и през 2021г. и към днешна дата нов випуск лабрадори са в процес на обучение, за да променят живота на други хора с диабет.

дейности по проекта

През 2018г Servier изработи видео на първото куче-асистент на дете с диабет и показа за първи път ползата от връзката между човека и кучето в контекста на диабета. Последваха 2 разяснителни видеа, разкриващи различните гледни точки на намесените страни: - на семейството на дете с диабет и трудностите, съпътстващи коренната промяна в начина им на живот; - на медицинския специалист, лекуващ диабет; - на треньора, провеждащ едногодишното обучение на лабрадорите. Видеата са достъпни в сайта на Servier, в сайта на фондация „Очи на 4 лапи“ и в различни канали на пациентски организации. Популяризирането на кампанията SuperGlucoDog към широката общественост се осъществи чрез медийно събитие на 30.09.2020г., широко отразено от печатни, телевизионни и онлайн медии. Сред гостите се откроиха общественици, представители на институциите, пациенстки организации, медицински специалисти, семейства с деца с диабет-ползватели на услугата. За популяризиране на партньорството между Servier и фондация „Очи на 4 лапи“ беше изработена книжка в тираж от 5000 броя, разпространени чрез медицинските специалисти до пациенти с диабет и от служители на фондацията към потенциални ползватели на обучените ку

резултати

Ползватели на безвъзмездната услуга споделят: - Поради страх от нощни хипогликемични кризи родителите на деца с диабет спят на смени през нощта – винаги единият е нащрек и следи показанията на електронните устройства, измерващи кръвната захар. След появата на кучето в семейството родителите се връщат към нормалния начин на живот и общото напрежение в дома спада; - Пристъпите на хипогликемия, особено при децата, се разреждат и протичат по-леко; - Децата изграждат силна емоционална връзка със своите кучета-асистенти и те се превръщат в техен най-добър приятел неотлъчно до тях 24/7; - Атмосферата в семейството се разведрява и родителите възприемат кучето като равноправен член на семейството, което от своя страна заздравява емоционалния климат в семейната общност.