Проект - Програма „Запознайте се и програмирайте“

Компания

SAP

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Инициативата „Запознайте се и програмирайте“ е насочена към деца и младежи на възраст между 8 и 24 год., които да се запознаят със света на технологиите и програмирането по забавен начин в рамките на финансирани от инициативата специални събития. Чрез събитията очакваме младите хора да разберат колко забавно е програмирането и как то може да се използва, за да се дава живот на различни идеи. Очакваме младите хора да разберат и как се развиват ИТ технологиите и какво влияние оказват върху животa.

целева група

Инициативата е насочена към деца и младежи на възраст между 8 и 24 год. Целта е те да се запознаят с широкия спектър от технологични и дигитални теми и да бъдат стимулирани да развият нужните им в съвременния свят дигитални умения. Могат да участват училища, читалища, компютърни клубове и НПО.

продължителност

Политиката за КСО на SAP е в 3 основни направления: 1. Развитие на дигиталните умения; 2. Свързване на мотивирани служители с локални каузи; 3. Изграждане и развитие на локални устойчиви НПО връзки. Програмата е пряко свързана с първото направление.

дейности по проекта

„Запознайте се и програмирайте“ популяризира технологиите като част от Европейската седмица на програмирането, чрез финансиране на събития и инициативи на граждански организации в рамките на 300 € за всяко отделно събитие. В допълнение организаторите на събитията получават подкрепа чрез ресурсите, достъпни от Inspiration Library. През 2020 се реализираха общо 89 инициативи, в които участваха 2500 деца и младежи, от 19 села и градове в страната. Реализираните през 2020-та събития бяха изцяло виртуални и в различни формати: хакатони, семинари по програмиране, лекции, състезания, вечери на програмирането, класове по роботика и др. Няколко примера: „Интелигентни училище с micro:bit“ в „Център Черно море“ в област Добрич; „Програмирай си приказка“ от фондация Таратанци; „И момичетата програмират игри и роботи“ от организация Бокая. Голяма част от инициативите подобряват достъпа на момичета до ИТ обучение, дават идеи за опазване на околната среда или развиват допълнително и социални идеи.

резултати

През 2020 се реализираха общо 89 инициативи, в които участваха 2500 деца и младежи от 19 села и градове в страната. Те дадоха възможност на младите хора да научат повече за програмирането, но и да кодират за пръв път. Това са умения, които децата и младежите ще трябва да притежават, за да могат да се реализират като професионалисти и в професиите на бъдещето, които очакваме да са различни от професиите, които познаваме днес. Най-добре резултатите се виждат през очите на самите участници. Част от техните истории могат да бъдат намерени на https://meet-and-code.org/bg/bg/stories