Проект - Програма „Роботика за България“

Компания

SAP

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Програмата „Роботика за България“ се реализира в отговор на липсата на възможности за ранно кариерно ориентиране за деца и младежи, както и професионалното развитие на учители в областта на науката и технологиите. Тя предоставя възможност за качествено образование по ИТ, създава и развива траен интерес на младите хора към предметите от STEM направлението. В програмата са се включили над 1500 ученици и близо 200 учители от 80 училища в 55 населени места.

целева група

Помагаме на ученици да развият интерес към науката и технологиите, да придобият знания и умения, да работят в екип, да разрешават проблеми и да работят по научно изследователски проект. Техните учители развиваме професионално в сферата на роботиката. Избираме учителите с конкурс на база мотивация.

продължителност

Основен фокус на политиката за КСО на SAP е качествено и ефективно образование в STEM направлението, създаване и развитие на траен интерес на младите хора към предметите в областта на наука, технологии, инженерство и математика. Роботика за България e един от основните компоненти в политиката за КСО.

дейности по проекта

Програма „Роботика за България“ осигурява: (1) обучения за учители за ментори на училищни отбори, онлайн подкрепа относно правилата на  състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstroms, събирането и анализ на информацията за изследователските проекти, както и обучение за работа в екип и менторство; (2) обoрудване за един отбор – програмируем комплект Lego Mindstorms education 45544 и състезателнo поле; (3) средства за организиране на състезания – регионални и национално за училищните отбори; (4) онлайн подкрепа за учителите. С подкрепата на SAP, отборите конструират и програмират роботи, изпълняващи мисии. В рамките на всяка година учениците разработват научно-изследователски проекти, свързан с важна социална тема. Добавена стойност на инициативата са придобитите умения за работа в екип. Инициативата стимулира интереса към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване. Участвали са над 1500 ученици от 5 до 10 клас.

резултати

Състезанието премина изцяло виртуално за 2020 г. Сезонът стартира със 107 създадени отбора, от който 71 успяха да работят по заданията заради COVID-19 ограниченията. Цялата работа премина онлайн – децата записваха работата си и предаваха видеа, а съдиите ги оценяваха от вкъщи в онлайн система. Накрая 26 отбора бяха наградени също виртуално. Въпреки ограничените условия, децата продължават да се учат на работа в екип, механика, програмиране на роботите и проучване по социална тема.