Проект - HP Inspires Giving - Корпоративно дарителство и доброволчество в подкрепа на български НПО

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

HP Inspires Giving има за цел да подкрепи локални НПО чрез набор от различни годишни и регулярни кампании аз дарителство и доброволчество, които: - помагат за по-добро образование на подрастващите и/или хората в нужда; - се грижат за хора в неравностойно положение; - се борят срещу бедността в България; - помагат за разрешаването на екологични проблеми; - се грижат за безстопанствени животни; - участват в решаването на други социални и/или обществени проблеми. HP Inspires Giving предлага решение чрез дарителски и/или доброволчески компании за директно подпомагане на НПО. Даренията биват корпоративни, лични от служителите или от специалната HP Foundation организация. Доброволчеството е изцяло индивидуално и на ниво служител.

целева група

Полза от проекта имат всички законово регистрирани НПО в България, както и всички образователни институции. Достигаме до целевата група чрез специално създадена онлайн платформа за дарения и регистриране на доброволчески труд - HP's Giving & Volunteering Tool (hp.benevity.org). На тази платформа може да се създаде профил на всяка една НПО, създаден от тях самите или да бъдат номинирани от НР служител. Към момента, в платформата за България имаме повече от 200 проверени и регистрирани каузи/НПО.

продължителност

HP Inspires Giving е част от единия от стълбовете на КСО политиката на НР - 'Community' (останалите два са 'Planet' и 'People'). В този стълб, КСО стратегията на НР е да помага за подобряване на живота на локалните общности във всяка държава, там където има най-голяма нужда. Проектът се бюджетира и планира на годишна база, но съществува от 5 години. За целите на номинацията ще се фокусираме най-вече върху резултатите от последната година.

дейности по проекта

Основните дейности за ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА са: - Кампания "40 Дни Добрини", в която подкрепихме Джуниър Ачийвмънт България, Фондация "Нашите Недоносени Деца", Фондация "Очи на Четири Лапи" чрез парични грантове за около 33000 лева за превод на обучения по предприемачество, обучение на кучета-водачи, оборудване за неонатология и 200 часа дарен доброволчески труд за обучение на младежи по Управление на проекти. - Дарителска кампания за Българска Хранителна Банка - 18000 лева корпоративно дарение и 17000 лева събрани като служителски дарения под формата на ваучери за храна, общ принос - 35000 лева. - Кампания "Imagine Grant" за Фондация "Тротоара" - паричен грант около 15000 лева за покриване на различни режийни разходи и довършителни ремонтни дейности за оборудване на компютърна зала. - Дарителска кампания към ОУ Христо Ботев, село Зидарово: 12 НР лаптопа и раници за оборудване на компютърна зала и/или за виртуално обучение. - Корпоративно осиновяване на кошер (чрез годишен абонамент) в подкрепа на платформата "Истински мед" и Pollenity - Редовно участие в "Капачки за бъдеще" - Дарителска кампания към Фондация "Заедно напред Розино" - училищни пособия, дрехи и обувки

резултати

Благодарение на HP Inspires Giving, за една година ние: - подпомогнахме директно дейността на български НПО с около 83000 лева парични дарения от НР; - подпомогнахме косвено дейността на български НПО с около 750 часа доброволчески труд на наши служители (hands-on и skill-based), който се равнява на близо 110000 лева (по норма, приета от HP Foundation за България, часовете дарен труд се равняват на 110000 лева); - направихме директни дарения чрез онлайн платформата HP's Giving & Volunteering Tool към множество български НПО за около 15000 лева (директни дарения от служители и последващо удвояване от HP Foundation). Благодарение на всичко това, ние помагаме на деца да имат по-добър достъп до обучение, на хората в нужда да получат топъл обяд, на недоносените деца на България и много друг