Проект - ФИЛИП МОРИС В ПОДКРЕПА НА ОБЩЕСТВОТО В ПАНДЕМИЯ

Компания

Филип Морис България ЕООД

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Подпомагане на пряко ангажираните в борбата с разпространение на COVID-19 (медицински персонал, правоохранителни органи и социални работници), както и различни групи от обществото (малки предприемачи и местни производители, търговци на дребно и артисти) чрез предоставяне на финансови средства, предпазни материали, закупуване на жизненоважни и висококачествени защитни средства, имунотерапевтични лекарства за превенция и лечение, изграждане на кислородна инсталация и информационни активности, проведени от Националната пациентска организация.

целева група

• Медицински специалисти, полиция, гранични служители и социални работници на първа линия в борбата с COVID-19 • COVID-19 пациенти и хора с рискови заболявания – имунотерапевтични лекарства, закупени от УМБАЛ „Александровска“ • Пациенти, нуждаещи се от кислород • Уязвими социални групи • Културни дейци и актьори – финансова подкрепа за участие в онлайн проект • Служители в търговски обекти • Местни производители – закупeни от тях защитни облекла.

продължителност

От началото на COVID-19 епидемията през март 2020 г. до края на годината. Двете дарения на обща стойност 1 милион лева към НПО партньора ни – Фондация Бикоуз бяха направени през март и през април, а закупеното защитно оборудване, костюми и имунотерапевтични лекарства бяха разпределяни до есента на 2020 г. Следейки епидемичната обстановка през цялата година, една част от дарената сума беше предоставена през декември 2020 г. на обявената за специализирана Covid-19 болница, Св. Мина в гр. Пловдив.

дейности по проекта

-Закупени имунотерапевтични лекарства от УМБАЛ „Александровска“ за лечение и профилактика на Covid-19 -11 000 бр. високо защитни облекла от 2 български компании-производители с цел подпомагане и на дейността им.Защитените облекла са предоставени на общински болници,полицейски и гранични служители, социални работници,медицински и немедицински персонал,работещи на места с високорисково население – в ромски гета (Мрежата на здравните медиатори),с възрастни хора (Каритас България) и психично болни (Националната психиатрична болница) -150 000 хирургически маски (RFP) за персонала на общински болници,спешни отделения, общопрактикуващи лекари, социални домове за деца и възрастни хора, полиция, митница и други държавни институции -5000 специализирани защитни маски (FFP2) за медицински персонал в инфекциозни отделения на 4 от Covid-19 болниците в София -Частично финансиране на кислородна система в болница „Св. Мина“,Пловдив -Информационни материали от Национална пациентска организация -Подкрепа на Проекта „НавънКъмСебеСи“ за подпомагане на българската култура -Защитни прегради в 250 магазина,229 350 бр. маски,860 254 бр. ръкавици и 4 119 л. дезинфектант за 75 търговски обекта

резултати

Закупените своевременно маски,защитни облекла и лекарства послужиха за да се осигури защита и спокойствие в работата на медицинския и немедицински персонал във много от институциите и организациите,работещи на първа линия в борбата с коронавируса.Изгражданата в болница "Св. Мина",гр. Пловдив кислородна система ще спомогне за увеличаване на леглата с достъп до кислород от 40 на 90,което означава,че болницата ще може да обслужва около 100 пациенти на месец. Информационните активности,проведени от НПО,достигнаха до над 2600 души с хронични заболявания през м. май 2020 г. и продължават да обслужват пациентите. Подкрепата за утвърдени и млади актьори даде надежда за неугасващия дух културата в страната. Малките търговци,оборудвани със защитни материали, продължиха работа през цялата година.