Проект - Мениджърска академия за училищни директори 2020-2021

Компания

Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Център

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът се фокусира върху развитие на мениджърските умения на лидерите в образованието - училищните директори. В рамките на тяхната квалификация и подготовка те получават подкрепа в изпълнение на административните им задължения, но не и умения за управление на своите организации - училищата и екипи. „Мениджърска академия за училищни директори” е обучителна програма на сдружение Образование България 2030, в която успешни бизнес мениджъри от отговорни компании развиват ключови мениджърски умения у училищни директори. Целта на проекта е директорите да придобият ценни умения за управление, да се запознаят с практики и инструменти от бизнеса и да ги приложат в своята работа. Така Академията допринася за по-ефективни екипи и по-добри резултати на училището и учениците в дългосрочен план.

целева група

Целевата група са директори на училища от цялата страна. Със съдействието на МОН, РУО и чрез партньорски организации поканата за участие достигна до всички училища в страната. Получихме 84 кандидатури, а за участие бяха селектирани 36 директори от цялата страна.

продължителност

Тази година Академията продължава 5 месеца. HPE взе участие в рамките на 2 обучителни модула през декември 2020 г. и януари 2021 г. Проектът се свързва с дългосрочен приоритет образование на КСО политиката на HPE.

дейности по проекта

Етапите в Мениджърска академия 2020-2021 включват: ● Разпространение на отворена покана за кандидатстване до всички училища в България ● Селекция на 36 участници от 6-членна комисия, включваща партньори от гражданския сектор и експерти от МОН ● Планиране на методологията на 3 обучителни модула и специални събития/уебинари спрямо специфичните нужди на участниците ● Провеждане на 3 целодневни обучителни модула за управление на ефективни екипи - общо 5 тематични сесии бяха проведени от мениджъри от HPE и PwC ● По време на програмата участниците работят в малки групи за подкрепа в приложението на инструментите от обучителните сесии. Групите се срещат регулярно ● м. януари 2021 г.: Провеждане на финално събитие за споделяне на добри практики от участниците и връчване на сертификати

резултати

Мониторираме напредъка на всички участници чрез групи за подкрепа в приложението и регулярно събиране на обратна връзка от тях. Те посочват, че: * са развили уменията си за комуникация с екипа и разрешаване на конфликти, мотивация на екипа, даване и получаване на обратна връзка, управление на времето и задачите, делегиране на отговорности * прилагат в своята работа инструменти и добри практики, представени от бизнес лекторите *се чувстват по-уверени и по-компетентни да управляват ефективно екипите си * срещата с мениджъри от бизнес компании им дава друга перспектива към ролята им на лидери, които водят трансформацията на образованието