Проект - Пакет от мерки в подкрепа на общността в условията на пандемия

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

От началото на COVID-кризата ФАНТАСТИКО ГРУП си постави за цел да реализира Пакет от мерки в подкрепа на здравеопазването и уязвимите групи в българското обществото: • Подкрепа за УМБАЛ „Александровска“ с дарение от 200 000лв. за закупуване на медицинска апаратура. • Финансова помощ за Медицински център „Еврохелт“ (20 000лв.). • „Топъл обяд от Фантастико“ в подкрепа на уязвими групи в София на стойност 53 850лв. • Благотворителен боулинг турнир „Подай ръка“ в подкрепа на деца със специални потребности – 14 137лв. • Подкрепа за Софийската организация на Съюза на слепите с 12 000лв. • Подкрепа за „Малката къщичка“ – социален проект на Федерация адаптирана физическа активност • Продажба на продукти с кауза - маски от майки на деца с увреждания „Оле Мале“, шоколади на Time Heroes, п

целева група

Пакетът от мерки, реализиран от ФАНТАСТИКО, беше насочен в подкрепа на здравната система поради нуждата от закупуването на дихателни апарати за лечение на пациенти с COVID-19. Освен лекари и пациенти, целеви групи по проекта бяха още – възрастни хора, бездомни, социално слаби домакинства, семейства на деца със специални потребности. Пакетът от мерки беше насочен и към организации, които се занимават с доброволчество и социално предприемачество.

продължителност

Част от мерките включваха еднократни дарения на средства, други се провеждаха в различни периоди, а продажбата на продукти с кауза продължава и в момента. Инициативата „Топъл обяд от Фантастико“, например, се проведе в периода 30.03-13.05.20г. Благотворителният боулинг турнир „Подай ръка“ беше реализиран в началото на октомври, а подкрепата за „Малката къщичка“ продължи няколко месеца до принудителното затваряне на заведенията в края на 2020г.

дейности по проекта

1. Проучване на потребностите в здравеопазването и сред уязвимите групи при пандемия; 2. Привличане на партньори; В рамките на инициативата „Топъл обяд от Фантастико“, например, компанията пое ангажимент да приготвя и дарява топъл обяд 7 дни в седмицата за 140 души, а в края на инициативата заедно с привлечени партньори топъл обяд достигаше до 380 души всеки ден. Каузата на турнира „Подай ръка“ пък беше припозната от значими фигури в спорта като Мария Гроздева, Невяна Владинова, Александра Жекова и др. 3. Провеждане на събития; 4. Организационни и производствени дейности (приготвяне на храна и др.); 5. Подкрепа за социалното предприемачество чрез предоставяне на възможност да се продават продукти с кауза във всички 43 супермаркета („Оле Мале“ - ръчно изработени играчки, предпазни маски и други артикули, изработени от майки на деца с увреждания; „Маргаритка“ - дискове с детски песнички; Каритас – ръчно изработени продукти за дома; Time Heroes – шоколади в подкрепа на най-голямата платформа за доброволчество у нас); 6. Изработване на богат набор от комуникационни материали за популяризиране на различните инициативи; 7. Поредица от медийни изяви и др.

резултати

• Подкрепа за УМБАЛ „Александровска“ - закупуване на медицинска апаратура • „Топъл обяд от Фантастико“ - доставени 10770 порции топъл обяд на хора в крайна нужда, въвлечени компании-партньори, над 30 души-готвачи не останаха без работа в период, когато в супермаркетите интересът към топлите витрини е почти нулев, а ресторантите са затворени. • Боулинг турнир „Подай ръка“–14137лв. са дарени на Фондация „Деца с проблеми в развитието“ за рехабилитяция на деца, чиито родители изпитват затруднения да им осигурят необходимите процедури. • Финансова подкрепа за Софийската организация на Съюза на слепите, необходима за функционирането на организацията и подкрепата й за незрящите. • Безвъзмездно предоставяне на торти за продажба в „Малката къщичка“, където деца с ментални проблеми се учат на