Проект - The Human Safety Net

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

The Human Safety Net е инициатива, създадена от Generali, която има за цел да подпомага деца и семейства в затруднено положение. Движението е базирано на идеята, че хора помагат на хора, като по този начин се създава „верига“ на доброто, която да доведе до устойчива промяна. В България партньор на The Human Safety Net е фондация "За Нашите Деца". Чрез съвместното ни партньорство целим да подкрепим за 2 г. 2600 родители и 1400 деца. Ние вярваме, че помощта в ранна детска възраст е от изключително значение и именно тя може да доведе до положителна промяна за цял живот. Искрено се надяваме всички български деца да имат равен шанс за развитие и качество на живот. Осигурявайки им заедно стабилен и спокоен живот, инвестираме в своето бъдеще и това на децата на България!

целева група

Целевата група на проекта е родители и деца в ранна възраст (до 7 г.), които са в уязвима ситуация, живеят в бедност, социална изолация или са поверени на грижата на държавата. Достигаме до тях чрез нашия партньор от фондация "За Нашите Деца" и техните Центрове за подкрепа в София и Пловдив. Само за 2020 г. подкрепихме 1552 родители и 902 деца, предоставяйки им социална и емоционална подкрепа, терапии за децата с трудности в развитието и обучения за родителите и специалистите.

продължителност

Инициативата The Human Safety Net е дългосрочна, а проекта с фондация "За Нашите Деца" е за 2 години - 2020 и 2021 г.

дейности по проекта

През 2020 г. подкрепихме 1552 родители и 902 деца в София и Пловдив, благодарение на инициативата THSN и в партньорство с фондация "За Нашите Деца". В центровете за обществена подкрепа на фондацията, както и в детските градини, 278 деца имаха възможност да развиват своите възможности и таланти чрез музико-терапия, "библиотека на играчките“ и арт-терапия. Чрез програмата за ранна детска интервенция 71 деца със забавяне в развитието бяха подкрепени по индивидуална програма, а техните родителите бяха консултирани как да ги стимулират и как да работят с тях и вкъщи. Подкрепихме социалното и емоционално развитие на 342 деца от уязвими семейства, деца в приемна грижа и такива, поверени на обществена грижа, като за тях бяха организирани развлекателни събития, празници и дейности на открито. Фондацията обучи 325 бъдещи и настоящи родители и кандидат осиновители по основни въпроси за правата на детето, благосъстоянието на децата, ролята на родителите за развитието на най-малките. Бяха обучени и 230 родители в подхода на позитивното родителство и принципите на семейната подкрепа за сигурна грижа. Реализирахме 2 доброволчески акции - през лятото и зимата на 2020.

резултати

Един от резултатите на проекта е цифровото измерение на подкрепените деца и семейства. Не по-малко важен елемент обаче е цялостната философия на The Human Safety Net - че само хора могат да помагат на хора. За 1 година успяхме да представим тази философия не само на над 1500 родители, 140 специалисти в ранното детско развитие, стотиците служители на Дженерали, но и сред бизнес аудиторията - чрез публикации в медиите, чрез най-голямото благотворително събитие на фондация "За Нашите Деца" Вечер на добродетелите. The Human Safety Net е движение, което поставя човекът в своя център и доказва, че когато подаваме ръка, ние не само изправяме този, който е паднал, но и цялото общество.