Членове

Артекс Инженеринг


уебстраница

Артекс Инженеринг

Артекс Инженеринг е основана като малка строителна фирма от младия архитект Пламен Мирянов през 1993 г. Той създава Артекс като пример, символ и философия на най-великите компании в света! Като светлина високо горе на върха, която хората да виждат, над всичко стандартно, обикновено и равно...

През последните години Артекс прераства в голяма строителна инвестиционна компания, със собствено проектанско бюро и агенция за продажба на недвижими имоти. Днес Артекс осигурява работа на над 1200 души – собствен екип, строителни бригади и подизпълнители. Основен предмет на дейността на компанията е цялостно проектиране, инвестиране и строителство на  обществени и жилищни сгради, както и проектиране и изпълнение на интериорни пространства.

През последните седемнадесет години са изпълнени:

- Петдесет и седем многоетажни жилищни сгради;

- Четири офис сгради;

- Четири големи по размер еднофамилни къщи - тип резиденции

- Пълни инвестиционни проекти за други строителни компании и външни клиенти;

- Проектиране и изпълнение на интериорни и фасадни решения за различни хотели, административни и жилищни сгради.

Структурата на Артекс Инженеринг е организирана  около  четири  основни  ядра:

- Отдел “Проектиране и консултански услуги”;

- Отдел “Строителство”;

- Отдел “Финанси и инвестиции”;

- Отдел  “Продажби”.

В цялостната ни работа се стремим да достигнем съвършенство, като правим всеки детайл от сградите с много внимание и любов към красотата. Екип от млади инженери и архитекти с изключителни професионални умения влагат всичко от себе си за постигане на все по-високи резултати. Отговорност, честност, почтеност и добро отношение към хората са сред най-важните качества, на които държи нашият екип!

Нашата визия:
Стремеж към съвършенство в строителството на жилищни сгради. Стремеж към съвършенство във всичко - в отношенията с хората, в качеството на работата, в перфектността на резултатите. Обичаме да строим красиви жилищни сгради и вярваме, че страстното желание, с което работим, може да допринесе много за живота на хората, да даде отпечатък, да повлияе с нещо, да възкреси и възпита.

Нашият девиз:
Да правим всичко възможно най-добре!
Да отдаваме на работата си най-доброто, на което сме способни!

Нашата мисия:
Стремим се да изградим компания, чиито стойности и успех да окажат огромно влияние върху хората, страната ни, върху начина, по който трябва да се работи!

Нашите ценности:
Ние виждаме смисъл в дирята, останала след нас, във въздействието, което оказваме, в честността и почтеността, с която работим, в признанието на хората, което получаваме.

Ние открихме и пресътворихме призванието си. Измерваме живота не с години, а с дирята останала след нас и продължаваме - нагоре и все нагоре! Достойно и устремено! Към нещо още по-добро и по-истинско!