Членове

Булмаркет Груп


уебстраница

Булмаркет Груп

Компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е създадена през 1996 година в Русе, като основният бизнес е свързан с  доставката, производството, съхранението и търговията на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход. В началото фирмата стартира с няколко души персонал, а днес дъщерните предприятия са 15 и с над 1000 служители. Като търговец на едро на горива БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД бързо се нарежда сред първите 100 водещи компании в България. Развива се активно не само на местния пазар, но и в Румъния, Сърбия, Македония и страните от ЕС, като заема все по-значителен дял на пазара.

"Булмаркет ДМ" ООД е първият частен железопътен превозвач в България. Притежава лиценз за извършване на железопътен транспорт от 21 октомври 2005 г. за превоз на товари по цялата железопътна мрежа в Република България. Компанията е собственик на речно пристанище и многофункционален терминал, който е единствен като възможности в България и включва трите вида транспорт - Ж.П., авто и воден, свързани с обща газопроводна и продуктопроводна мрежа, със складово стопанство и обслужващи помпено-компресорни станции.

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД разполага със няколко терминала за газ и нефтопродукти в България и Румъния, като част от доставките до тях се извършват по река и море.

Ключовата позиция на компанията за икономиката на региона и страната е безспорна и  затова успешно се наложи на  пазара за алтернативните горива – LPG, CNG, LNG.

В следващите пет години компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД планира сериозни инвестиции и в съществуващите и в предстоящите за изграждане производства, така че те да бъдат щадящи за околната среда. 

„БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД – ЧИСТА ЕНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИЕ!“