Членове

Екотой сервиз


уебстраница

Екотой сервиз

„EKOTOI“ е немска компания с над 20 години опит на българския пазар.

Фирмата е част от „TOI TOI & DIXI Group“ - лидерът в областта на предлагането на мобилно санитарно-хигиенно оборудване. Холдингът е създаден преди повече от 50 г. в Германия и понастоящем е представен от 47 компании, опериращи в 30 държави из Европа, Северна Америка и Азия.

„EKOTOI“ е специализирана в отдаването под наем и сервизирането на мобилни тоалетни; санитарни контейнери и каравани; офис и складови контейнери; мобилни огради; генератори за ток; друго мобилно оборудване. Голямото разнообразие има различни приложения като например: на строителни обекти, на големи и малки мероприятия, при военни учения, по къмпинги, заведения и други обществени места.

„EKOTOI“ предоставя на клиентите си разработване на цялостни решения, съдържащи всички необходими компоненти за обезпечаване на техните нужди, така че продуктите и услугите ѝ винаги да носят добавена стойност за клиента.

Фирмата има 6 бази в страната и оптимално, бързо и адекватно покрива цялата ѝ територия.

Целта на „EKOTOI“ е да предостави на клиентите си отлично обслужване на конкурентни цени с гаранцията и опита на най-големия производител на мобилни екологични тоалетни в света (TOI TOI & DIXI Group).