Членове

Частно училище „Св. Георги“


уебстраница

Частно училище „Св. Георги“

St. George International School and Preschool е мултикултурна общност, представляваща учители и семейства от 36 нации. Ние осигуряваме безопасна, подкрепяща и развиваща международна среда и ефективен процес на обучение във и извън класната стая.

Предоставяме най-добрите възможности за академичното развитие на деца от 2 до 19 години, съчетани с възможности за спорт, музика и сценични изкуства и технологии, и се фокусираме върху тяхното физическо, ментално и емоционално благосъстояние. Подкрепяме и инвестираме в млади хора, които имат желание да се развиват като учители.

Нашата мисия е да възпитаваме, развиваме и подготвяме децата в зависимост от техния индивидуален потенциал и уникални качества, за да могат да продължат образованието си навсякъде по света.

St. George International School and Preschool съчетава образование от световна класа, модерна база и общност от многообразие от квалифицирани учители и персонал с цел осигуряване на най-добрите условия за децата.