Членове

Интерланг


уебстраница

Интерланг

ИНТЕРЛАНГ е частна българска агенция за преводачески услуги с доказан опит и утвърдена репутация на българския и международния пазар. Създадена е през 1996 г. и повече от 24 години е предпочитан делови партньор на голям брой български и международни организации, държавни институции, корпоративни и частни клиенти. ИНТЕРЛАНГ е съучредител и член на авторитетни национални и международни професионални обединения и е носител на престижни отличия.

ИНТЕРЛАНГ извършва писмен и устен превод от и на всички европейски езици и разполага с необходимия капацитет да предостави услуга във всички останали езикови комбинации.

Агенцията заема водеща позиция в силно конкурентния сектор на преводаческите услуги в България, извоювана благодарение на приоритетната ѝ специализация в превода от и на български език, високопрофесионалния екип, гъвкавите условия на работа, съобразени с индивидуалните нужди на възложителя, надеждната система за контрол на качеството, опазването на поверителността на информацията, етичното и лоялно отношение към клиента.

От създаването си до днес ИНТЕРЛАНГ е превела повече от 900 000 страници и е предоставила устен превод за повече от 4 000 събития от национален, регионален и международен мащаб.