Членове

ХОЛДИНГ КЦМ 2000


уебстраница

ХОЛДИНГ КЦМ 2000

ХОЛДИНГ КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологосъобразен добив и преработка на оловни и цинкови суровини.  

Продуктите и услугите на дружествата от Холдинга се използват от фирми–лидери на индустриалния свят. Бизнесът и приоритетните инвестиции на компанията са синхронизирани с опазването на околната среда, безопасност и здраве по време на работа. Компаниите от Холдинга споделят ценности, които се превръщат във водещи принципи в работното ежедневие – лоялност, устойчивост, ангажираност и отлично обслужване.