Членове

Такеда


уебстраница

Такеда

Takeda е ориентирана към пациентите, иновативна глобална фармацевтична компания, създадена в Осака, Япония, през 1781 г. Днес присъства в над 80 държави и региони по света, включително САЩ, Европа, Латинска Америка, Африка, Близкия изток и Азиатско-тихоокеанския регион. В България тя стъпва през 2008 г.

Основните ценности, залегнали в корпоративната философия на Takeda, са почтеност, справедливост, честност, усърдност, а основните приоритети на компанията са пациент, доверие, репутация и бизнес – в този ред.

Като една от водещите световни биотехнологични компании, Takeda насочва своите научни разработки традиционно в няколко основни области, които са свързани със сериозни социалнозначими заболявания, каквито са онкологичните, хематологичните, редките заболявания, невро науки и гастроентерология. Прави целенасочени инвестиции и в плазмени терапии и ваксини.

Като социалноотговорна и ангажирана компания Takeda организира редица активности, насочени както към подобряване качеството на живот на пациенти с различни заболявания, така и към широката общественост.

Компанията е силно ангажирана и с японската култура в България, както и с насърчаване на бизнес връзките между България и Япония.