Членове

Консехо


уебстраница

Консехо

КОНСЕХО ЕООД е фирма с екип от професионални консултанти, технически експерти и одитори с над дългогодишен опит при изграждане на бизнес системи за управление. Изграденият стил на работа във фирмата е съществена част от начина да правим бизнес. Методът на работа за постигане по-високи стандарти и качество е чрез нови идеи да помагаме на нашите клиенти да се подготвят за постоянно променящото се бъдеще.

КОНСЕХО ЕООД предоставя услуги за:

Прилагане на международни стандарти ISO, актове от българското и европейското законодателство, спецификации и добри практики;

Разработване, внедряване, поддържане и одитиране на системи за управление за:

-       качество/ISO 9001,

-       околна среда/ ISO 14001,

-       безопасност при работа/ ISO 45001, енергийна ефективност/ ISO 50001;

-       сигурност на информацията/ ISO/IEC 27001, PCI DSS, PA DSS, технологиите/ ISO/IEC 20000-1, доставките и товарите/ ISO 28000;

-       безопасност на храните/HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, GLOBALG.A.P;

подготовка за акредитация системи за:

-       лаборатории за изпитване и калибриране/ISO 17025;

-       органи за контрол/ ISO 17020;

изготвяне на документи за Одобрен икономически оператор/ ОИО.

Оценка на съответствието и оценка на риска на дейността спрямо приложимите нормативни изисквания, стандарти и добри практики в областта на:

-          сигурността, безопасността и околната среда;

-          обучение на вътрешни одитори;

Обучения по международни стандарти ISO, актове от българското и европейското законодателство, спецификации и добри практики.

Реализираните проекти от екипа на КОНСЕХО ЕООД са в различни отрасли на икономиката: производство и проектиране, строителство, търговия, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии, транспорт и спедиция, хотелиерство и ресторантьорство, специална продукция, енергетика, дизайн, хранително-вкусова промишленост, услуги и др.

Предимства на КОНСЕХО ЕООД:

-  стриктен и систематичен контрол по спазването на договорените условия с клиентите;

-  екип от консултанти с дългогодишен професионален опит;

-  консултантски услуги с високо качество;

- сертифициран консултант по ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013.