Членове

КАТРО България


уебстраница

КАТРО България

КАТРО България е част от водещата австрийска консултантска група CATRO Personalberatung и dieBerater®, предоставяща първокласна експертиза в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси. КАТРО подкрепя клиентите си в България от 2010 година насам чрез подбор на нови таланти, развитие на потенциала на служителите, предоставяне на консултантски услуги в области като развитие на лидерски умения, управление на представянето, управление на промяната и коучинг.

Важна част от нашата мисия е да разработваме и реализираме социално отговорни проекти, чрез които изграждаме мост между различни социални групи в неравностойно положение и корпоративния сектор, създавайки пространство за идентифициране на възможности за устойчиви партньорства. Горди сме, че сме признати като един от членовете на Европейския пакт за младежта към Глобалната мрежа на ООН, като подкрепяме младежи в неравностойно положение в тяхното лично и професионално развитие. Определени сме и като ключов партньор на ВКБООН България (Върховен комисариат на ООН за бежанците) заради усилията ни да увеличим възможностите за заетост и интеграция на бежанци в български компании.

Нашите водещи ценности са:

КРЕАТИВНОСТ – обичаме да експериментираме с нови подходи и техники с цел да предоставим на клиентите ни съвременни решения за обучение и развитие, водещи до качествена промяна;

СМЕЛОСТ – държим на открита и прозрачна комуникация, емпатия и разбиране на нуждите на нашите клиенти, предизвиквайки ги да променят статуквото;

ОТДАДЕНОСТ – вдъхновяваме се, подкрепяйки се взаимно, за да постигаме устойчиви резултати, надхвърлящи очакванията ни; във всичко, което правим, поставяме Човека в центъра, за да го овластим по пътя му към личностно израстване и развитие.