Членове

МЕТ Енерджи Трейдинг България


уебстраница

МЕТ Енерджи Трейдинг България

МЕТ ГРУП със седалище в Цуг, Швейцария е компания, активна на европейския  енергиен пазар и е представена в следните страни – Швейцария, Унгария, Хърватия, Словакия, Австрия, Германия, Турция, Англия, Румъния, Сърбия, Украйна, Литва, Русия и Испания. Целта на МЕТ Груп е да се превърне във водещ пазарен играч чрез прилагане на иновации на традиционните европейски енергийни пазари.

МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД е създадена през 2017 г., за да представлява МЕТ Груп на пазарите на природен газ и електроенергия в Югоизточна Европа. МЕТ България се фокусира върху закупуването и продажбата на електроенергия и природен газ на търговци на дребно и клиенти на едро в Югоизточна Европа чрез трансгранични транзакции и близко корпоративно сътрудничество с други дъщерни дружества на МЕТ в региона.