Членове

НЛП България


уебстраница

НЛП България

Мениджмънт консултиране, коучинг, тренинг и меки умения

В последните 10 години екипът на НЛП България, чрез тренинг и коучинг програмите си, подпомага висши мениджъри, екипи и служители във водещи български и международни компании в редица бизнес сектори: от право и финанси, телекомуникации и фармацевтика до информационни технологии, услуги и тежка индустрия. Трансформирайки „спящия“ потенциал в компаниите в ясни цели за служителите и екипите, ние превръщаме желанието за личностно развитие в ежедневно упражнение. Адаптираните към нуждите на клиентите ни програми дават истинска и измерима добавена стойност и подпомагат клиентите ни да разгърнат пълния си потенциал.

НЛП България е член на Обществото по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) на д-р Ричард Бандлър и единствената сертифицирана НЛП Коучинг академия в Източна Европа. Ние предлагаме сертификационни курсове и програми по НЛП и коучинг за бизнес и индивидуални клиенти. Корпоративните ни решения включват програми за реорганизация и управление на промените, развитие на мениджърски умения чрез развиване на вътрешни НЛП, бизнес и лични коучъри в организациите, мениджърски и лидерски програми базирани на когнитивни умения, НЛП и Спираловидни динамики, развитие на търговски и меки умения, говорене пред публика и много други.

През 2016 г. НЛП България получи престижната награда за Управление на промените от БАУХ.