Членове

Сиском Инженеринг


уебстраница

Сиском Инженеринг

„Сиском Инженеринг“ ЕАД е българска компания, която предлага и внедрява широка гама високотехнологични телекомуникационни и инфраструктурни решения за развитието на бизнеса на своите партньори. Компанията е доказала своя професионализъм в системната интеграция  – от разработка на решения,  изграждане  и  въвеждане  в  експлоатация до  управление  и  поддръжка  на интелигентни инфраструктурни системи.

Социалната отговорност е част от корпоративната идентичност на „Сиском Инженеринг“ ЕАД. В дейността си до момента компанията реализира многобройни устойчиви социалноотговорни практики:

-        програми, насочени към развитие на служителите;

-        система за обучение и развитие на служителите;

-        разработване и внедряване на системи за управление;

-        инициативи на компанията и служителите за  подпомагане на групи в неравностойно положение;

-        доброволни инициативи на служителите съвместно с компанията.

„Сиском Инженеринг“ ЕАД е компания, придържаща се към отговорно и прозрачно управление, гарантиращо откритост и отчетност. Основна част от дейността на компанията е разработване и изпълнение на проекти с добавена стойност, свързани с подобряване на градската среда и повишаване качеството на живот. С течение на времето социалното представяне на компанията се доказа като успешна стратегия за устойчив бизнес, а стремежите ни са заложени в бъдещето.