Членове

Аларик Секюритис


уебстраница

Аларик Секюритис

Групата „Аларик” включва в структурата си две компании – „Аларик Кепитъл“ АД, управляващо дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор (КФН), и „Аларик Секюритис“ ООД, лицензиран инвестиционен брокер, също регулиран от КФН. „Аларик” поддържа глобална партньорска мрежа и разполага със световна експертиза в инвестициите, управлението на свободни активи и изпълнението на операции с различни финансови инструменти. В допълнение компаниите осигуряват достъп до всички публично търгувани и частни инвестиционни инструменти по света.

„Аларик Секюритис“ ООД е лидер в електронното предлагане и изпълнение на брокерски поръчки, достигащи обеми, многократно надвишаващи тези, търгувани на Българска фондова борса (БФБ). Над 15 млрд. американски долара се търгуват през партньорската мрежа на „Аларик”. Компанията разполага с висок потенциал за структуриране и създаване на индивидуални продукти, което осигурява на българското общество инвестиционни инструменти на световно ниво. Компанията е в процес на отваряне на два нови офиса в Истанбул и Лондон. През последните 2 (две) години „Аларик Секюритис“ ООД активно подпомага чрез различни инициативи за финансово обучение СУ „Св. Климент Охридски“, Американския университет в Благоевград (AUBG), AIESEC, „Капитал” АД и др. Партньорската структура на компанията до момента е обучила и поетапно наела над 150 дипломанти. „Аларик” е в постоянна подкрепа на AUBG за целите на подобряването на академичната програма в областта на инвестиционния мениджмънт.

„Аларик Кепитъл“ АД е управляващо дружество, което активно менажира инвестиционни фондове, както и средства на заможни физически лица, семейства и компании. „Аларик” поддържа широка партньорска мрежа, включваща институции като Julius Baer Private Banking; GAM; JP Morgan; Deutsche Bank; Citibank; Merrill Lynch; Credit Suisse; Garanti Bank; etc.

Основна цел на групата е създаване на изцяло нови стандарти в предлагането на инвестиционни продукти в региона на ЦИЕ. Селекцията се осъществява с внимателен подбор на най-добрите асет мениджъри и стратегии, подхождайки отговорно към създаването, предлагането и дистрибуцията на финансови продукти в България.