Членове

АбВи


уебстраница

АбВи

АбВи е действаща в глобален мащаб биофармацевтична компания, съсредоточена върху разработването на усъвършенствани терапии за лечение на някои от най-сложните и тежки заболявания по света. АбВи е лидер в решаването на тези предизвикателства със засилен акцент върху биологичните медицински продукти и таргетната (или прицелна) медицина. Прилагаме нашите познания и експертен опит в разработването на терапии за лечение на сложни заболявания, от които страдат значителен брой пациенти. Приоритет за нас са нашите пациенти и стремежът да направим живота им по-здрав.

АбВи има стабилна финансова основа, силен продуктов портфейл и внушителна гама от нови продукти, което ни осигурява необходимите ресурси за днес и в дългосрочен план. През последното десетилетие постигнахме водещи резултати във фармацевтичната индустрия. Нашият екип от висши мениджъри отлично знаят как да бъде управлявана нашата компания и нейните 30 000 служители за успех и дългосрочен рентабилен растеж. След сливането с Shire през 2014 г. в глобален мащаб обслужваме пациенти в повече от 170 страни. Имаме 9 центъра за научно-изследователска дейност, 14 производствени обекта в цял свят и 9 водещи продукта на пазара.