Членове

Мерк Шарп и Доум България


уебстраница

Мерк Шарп и Доум България

Днес MSD е световен лидер в здравеопазването, който работи с цел да помага на хората по света да бъдат здрави. MSD е запазена марка на Merck & Co., Inc., с централа Whitehouse Station, N.J., U.S.A.  Посредством своите медикаменти, ваксини, биопродукти и лекарствени продукти във ветеринарната медицина, компанията е позната и оперира в над 140 страни по света и предоставя иновативни решения за здравословни проблеми.

Компанията е ангажирана и в повишаването на достъпа до здравеопазване чрез своята политика, партньорски взаимоотношения и програми. За повече информация, посетете сайта: www.merck.com или www.msd.com и се свържете с нас в Twitter, Facebook и YouTube.