Членове

Джапан Тaбако Интернешънъл ЕООД


уебстраница

Джапан Тaбако Интернешънъл ЕООД

Джапан Табако Интернешънъл (JTI) е дъщерно дружество на Джапан Табако – водеща международна компания за производство на тютюневи изделия. JTI произвежда световноизвестни марки като Winston, Mild Seven и Camel. Други международни марки са Benson & Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour и LD. С централа в Женева, Швейцария JTI има 25 000 служители и продава марките си в повече от 120 страни в света. Към 31 декември 2011 г. приходите от продажби на компанията възлизат на 11.2 милиарда щатски долара. За повече информация посетете нашата Интернет страница www.jti.com.