Членове

Данон Сердика АД


уебстраница

Данон Сердика АД

Данон Сердика е част от Данон Груп.
Данон Груп е една от най-успешните компании произвеждащи здравословни хранителни продукти в цял свят.
Мисията на компанията е да донесе здраве чрез вкусни, полезни и достъпни храни и напитки на възможно най-голям брой хора. Следването на тази мисия е основата за непрекъснатия бърз ръст на компанията.
В България компанията е абсолютен пазарен лидер от 1995г. до днес.
В портфолиото й присъстват 5 основни марки и над 40 висококачествени здравословни продукти, които задоволяват потребностите и желанията на потребителите.
Компанията беше номинирана за „Инвеститор в обществото” и получи наградата от Българския форум на бизнес лидерите за своята социално – отговорна дейност.