Условия за ползване на bblf.bg

Дата на последна актуализация: 15 януари 2020 г.

Този уебсайт е собственост на Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Настоящите условия за ползване регламентират правата, условията и правните ограничения за ползването на уебсайта. Ползвайки този уебсайт, вие заявявате, че сте прочели, разбирате и сте съгласни с условията за неговото ползване. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този уебсайт.

1. Използване на материали, публикувани в уебсайта на БФБЛ.
- Съдържанието на материалите в уебстраницата на БФБЛ е предназначено за лично ползване на потребителите. БФБЛ си запазва правото да променя това съдържание без предварително предизвестие.
- Този уебсайт съдържа материали, които са изключителна собственост на БФБЛ. Тяхното копиране е забранено, освен в случите, посочени по-долу.

2. Отказ от отговорност.
- Въпреки че се стремим да поддържаме информацията в уебсайта актуална и достоверна, ние не даваме гаранции за нейната пълнота, точност или надеждност. Ние не носим отговорност за продуктите, услугите и/или графиките в уебсайта. Всяко позоваване на информация, поместена в нашия уебсайт, е на ваша отговорност.
- Ние не носим отговорност за наличието на вируси в уебсайта на БФБЛ или в който и да е негов компонент. Предпазните мерки в това отношение са ваше задължение, доколкото ние не носим отговорност при заразяване с вирус или друг вид заразяване.

3. Авторско право.
- Оформлението, съдържанието, дизайнът, графиките, снимките, текстът, мултимедийните материали, аудио-визуалните материали и останалите компоненти на уебсайта са изключителна собственост на БФБЛ.
- Информацията, логото, заглавията и интернет препратките, получени, изтеглени, копирани от и/или чрез сайта на БФБЛ, принадлежат на създателите и разпространителите на тази информация и са обект на всички приложими закони за защита на авторското право и на другите обекти на интелектуална собственост.
- Копирането и разпространението на информация или други данни под каквато и да е форма и без изричното писмено съгласие на притежателя им е забранено, освен в следните случаи:
a.) Позволено е отпечатването или изтеглянето на части от информацията в уебсайта за лична употреба и с нестопанска цел;
б.) Позволено е копирането на съдържанието на уебсайта за трети лица за тяхна лична употреба при изричното упоменаване на уебсайта като източник на информацията;
в.) Забранени са разпространението и употребата на съдържанието в уебсайта с търговска цел, както и използването му в друг уебсайт или в каквато и да е електронна база.

4. Материали на трети страни в уебсайта на БФБЛ.
В уебсайта има материали, предоставени за ползване от трети лица. Ние не носим отговорност за съдържанието на материалите, включително за технически грешки и неточности в тях.

5. Връзки/препратки.
Този уебсайт може да съдържа препратки към уебсайтове на трети лица. БФБЛ не носи никаква отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.

6. Онлайн новини и документи – права и задължения.
- Потребителите на нашия уебсайт могат да предоставят материали за публикуване в него. Ние обаче не носим отговорност за нито един предоставен материал, както и за неговото съдържание и/или точност.
- Публикуването на предоставени от вас материали ще бъде по наша преценка. Ние си запазваме правото да правим допълнения и/или корекции върху текста преди публикуването му, както и да отказваме неговото публикуване.
- вие ни предоставяте изключително, безсрочно и безвъзмездно право да публикуваме и разпространяваме всякакви материали, предоставени от вас във всякакъв формат
- вие се задължавате да ни предоставяте материали, които са ваши оригинални разработки и върху които притежавате авторски или други права.
- вие се задължавате съдържанието в материалите, които ни предоставяте, да не е обидно, да не накърнява нечия чест и да не противоречи на закона.
- вие се задължавате да не публикувате материали, които умишлено накърняват честта на другите потребители.
- ние си запазваме правото да ограничим вашия достъп до уебсайта ни напълно, ако преценим, че злоупотребявате с вашите привилегии по какъвто и да е начин.

7. Защита на базата данни.
- Ако сте заявили желание да получавате известия от БФБЛ по електронна поща, вашите лични данни ще бъдат включени в нашата база данни.
- В случай че промените своето желание, трябва да ни информирате посредством електронно писмо. Веднага, след като го получим, ние ще премахнем вашето име от съответната база данни.

8. Изменения.
БФБЛ има право по всяко време да преразглежда тези условия. Вие се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия, с които сте обвързан.

9. Достъп.
БФБЛ не носи отговорност за временно ограничен достъп до уебсайта поради технически причини, независещи от нас.

10. Други.
Ако имате някакви въпроси/коментари във връзка с тези условия, моля да се свържете с нас на следния адрес: София 1000, ул. Цар Шишман 7, имейл: office@bblf.bg.