Новини от БФБЛ и партньори

Зам. министър Таня Михайлова връчи сертификати „Партньор в образованието“

25 януари 2019
Зам. министър Таня Михайлова връчи сертификати „Партньор в образованието“

БФБЛ е дългогодишен партньор на Центъра за учебно-тренировъчни фирми към МОН

Сертификатите на Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN-PEN International „Партньор в образованието“ бяха връчени от заместник министър Таня Михайлова на официална церемония в Министерство на образованието и науката. Получиха ги представители на бизнеса, университети, държавната администрация и неправителствения сектор – сред които бе и БФБЛ. Всички те са активни участници в обучението в учебно-тренировъчна фирма чрез системно и дългогодишно подпомагане на дейностите в Българската мрежа на учебните предприятия и на Центъра за учебно-тренировъчни фирми към МОН. Сертификатите се връчват и по повод на успешно проведената Международна седмица на учебните предприятия в Пловдив през 2018 г.

Днес Мрежата на българските учебни предприятия обединява 328 ученически и студентски фирми в цялата страна. Всяка година нови 5000 ученици и студенти преминават обучение в учебно предприятие. Голяма част от учебните фирми работят с фирми от реалния бизнес, които имат същия предмет на дейност. Това сътрудничество дава на обучаваните информация, знание и опит. То доближава обучението до реалността на бизнеса, а партниращите компании могат да оценят основните знания, ключови компетенции и специфични умения на учениците и студентите, придобити в учебното предприятие, да видят доколко образователната система създава млади хора, подготвени за бъдещата им професионална реализация.