Новини от БФБЛ и партньори

Иновации и традиция – работещите модели за корпоративна социална отговорност

12 декември 2016
Иновации и традиция – работещите модели за корпоративна социална отговорност

Компании от Холандия и България споделят опит и иновации в сферата на среща в София с участието на Максим Бехар и Камелия Славейкова, членове на Борда на Форума

Кръгова икономика и икономика на включването – какви са ползите от тези бизнес модели за българските компании? Дали КСО се изплаща? На тези и подобни въпроси ще отговорят представители на холандски и български компании и организации по време на среща за споделяне на опит в корпоративната социална отговорност (КСО), която ще се състои на 9 декември, петък, във Vivacom Art Hall, София.

Събитието „КСО днес“ е организирано от Посолството на Кралство Нидерландия у нас и Българската мрежа за корпоративна социална отговорност с основна цел обмен на иновативни практики от бизнеса в двете държави.

Все повече компании се убеждават в значението и ползите от КСО. Това означава, че те поемат отговорност за влиянието си върху служителите, околната среда и обществото. В същото време ползите от КСО включват поощряване на иновациите, спестяване на разходи и въвличане на клиентите в дизайна на бъдещето. „КСО днес“ ще постави фокуса върху опита на български и холандски компании и обсъждането на добри практики.

Тенденциите в Европа и Нидерландия ще представи Бернадин Бос, ръководител „Международни връзки и бизнес развитие“ на CSR Netherlands. Тя ще повдигне въпроса за подходите за прилагане на кръговата и приобщаващата икономика у нас и ползите им за бизнеса.

За тенденциите в развитието на КСО у нас ще говори Борис Колев, изпълнителен директор на CSR България. Той и Теодора Иванова-Вълева, експерт в CSR България, ще модерират дискусиите, в които ще участват и представители на корпоративния сектор. Сред  тях са директорите на Shell България - Камелия Славейкова, и на ING Bank България - Егберт Вурман, Симона Чаракчиева от Vivacom, Теодора Борисова от  „Солвей Соди“ и представители на Heineken Zagorka България.

Домакинът на събитието, Н.Пр. Том ван Оорсхот, Посланик на Нидерландия в България, ще открие срещата, а с изказвания по темата ще се включат д-р Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Р България за иновационна и здравна политика, и Максим Бехар, член на УС на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

„Мулти ккулти колектив“ ще се грижи за кетъринга на събитието – автентични ястия от различни краища на света, приготвени от готвачи-чужденци, които живеят в България. Организацията осигурява на тези специалисти възможност за малък бизнес у нас.

Подробности за събитието, програмата и участниците в него вижте тук - http://today.csr.bg/

За Бернадин Бос

Бернадин Бос отговаря за международните отношения и развитието на бизнеса в организацията CSR Netherlands (КСО Холандия). В допълнение, тя ръководи проекти на стойност около 3 милиона евро годишно. Настоящите й проекти са за устойчивост и кръгова икономика в различни сектори (включително туризъм, кожа, текстил, селското стопанство, химическа промишленост, флота) и в различни държави на 4 континента. Бернадин представлява CSR Netherlands в борда на CSR Europe, мрежа от около 45 КСО бизнес мрежи в различни европейски страни и около 50 мултинационални компании, базирани в Европа.

 

За CSR Netherlands (КСО Холандия)

Основана е през 2004 г. като Холандски национален център на знанието за КСО със специален акцент върху малките и средни предприятия. През годините CSR Netherlands се променя от център за знания през бизнес мрежа, фокусирана върху КСО 1.0, до организация за изграждане на коалиции, целящи устойчиви иновации. Организацията преминава от обществено финансиране към публично-частно партньорство с обща "Амбиция2020" за всички партньори в мрежата: "Холандия - ветовен пример за кръгова и приобщаваща икономика". Повече вижте на http://mvonederland.nl/csr-netherlands

За Българска мрежа за КСО (CSR България)

CSR Bulgaria е първата българска специализирана мрежа за КСО, която изгражда трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса. Екипът на CSR Bulgaria е посредник между нестопанския сектор и бизнеса с цел набиране на средства за реализиране на социално значими проекти. Мисията на мрежата е да предлoжи на бизнес членовете си избор от каузи, както и съвети за най-ефективните начини за подкрепа и участие в реализацията на социални програми и политики. Повече за организацията вижте на http://www.csr.bg/

Мулти култи кетъринг с кауза

Мулти култи колектив е сдружение с нестопанска цел, което подпомага интеграцията на чужденците в България от 2010 г. Храната е начин за опознаване на далечни култури, но и възможност за малък бизнес за много чуждестранни готвачи, които живеят в София. Тя се реализира чрез уникалната услуга Мулти култи кетъринг – втентични ястия от различни краища на света, приготвени от тези готвачи.