Новини от БФБЛ и партньори

Годишни награди за отговорен бизнес 2016 – често задавани въпроси

15 декември 2016
Годишни награди за отговорен бизнес 2016 – често задавани въпроси

Ние в БФБЛ знаем, че все повече компании у нас инвестират в различни инициативи, които опазват околната среда, подпомагат образователната система, науката, спорта и културата, подобряват живота на различни групи хора и въобще допринасят за развитието на  цялото общество. С бизнес конкурса искаме да покажем точно тези добри примери, които много често остават неафиширани. Затова призоваваме цялата бизнес общност - споделете своите усилия и постижения и кандидатствайте в Годишните награди за отговорен бизнес 2016.

Конкурсът има 6 категории плюс една специална награда за инициативите с най-голям принос на служителите. Ето какво още е добре да знаете.

Кой може да кандидатства?

Компании и техните партньори от неправителствения сектор могат да номинират свои проекти и инициативи. Конкурсът е отворен за всички фирми на българския пазар независимо дали са членове на БФБЛ или не.

Човекът, попълнил формуляра, става лице за контакт, затова и са необходими неговите име, телефон и имейл.

Защо да кандидатствам?

Причините са много, но сред най-важните са:

-      да покажете на бизнес общността какво добро е направила вашата компания през изминалата година;

-      да сравните вашия проект с тези на други отговорни компании – всички номинации ще бъдат представени накратко по време на официалната церемония по награждаване;

-      да публикувате резюме на вашата инициатива на специалната ни платформа, където са представени и всички останали кандидатствали проекти през годините;

-      да мотивирате и наградите екипа си;

-      да насърчите и други компании да инвестират в социални инициативи;

-      да получите признание от журито;

-      да украсите офиса си със статуетка или плакет.

БФБЛ ли присъжда Наградите?

Не. Журито на Наградите се състои от авторитетни и независими експерти от различни сектори – бизнес, неправителствени организации, държавни институции и медии, чиито разнообразни гледни точки са залог за обективност на оценките.

Как се избират победителите?

Всеки член на журито оценява независимо всички номинации,  а основните критерии за оценка са конкретна полза за обществото; партньорство с други организации; ангажираност на служителите на компанията в осъществяването на проекта; продължителност и последователност на инициативата; новаторство; обществено признание.

Има ли предварително отсяване на проектите?

Не, журито изготвя единствено списък с победителите и техните подгласници на второ и трето място.

Кога стават известни победителите?

По време на церемонията по награждаване през март в София.

Как да кандидатствам?

Попълнете онлайн формуляра на български и английски език тук. Моля да отбележите, че времето за попълване на формуляра е ограничено и ако онлайн сесията ви изтече, въведеният текст няма да бъде запазен.

Има ли такса участие?

Не, кандидатстването в конкурса е напълно безплатно.

Задължително ли е да попълня формуляра на английски и защо?

Да – някои от членовете на журито са англоговорящи. Също така част от формуляра ще бъде публикуван и в английската страница на нашия уебсайт.

Какви полета трябва да попълня?

За всички категории се попълват следните полета:

-      Данни за кандидатстващата организация

-      Категория

-      Приложете препоръки, ако има такива

-      Корпоративен профил на номинираната компания

-      Име на проекта

-      Описание на номинирания проект:

  • цел на проекта – 500 символа
  • целева група – 300 символа
  • продължителност – 300 символа
  • партньори и тяхната роля в проекта (ако има) – 300 символа
  • участие на служителите (ако има) – 300 символа
  • дейности по проекта – 1000 символа
  • резултати – 500 символа
  • отзвук на проекта сред целевата група и в общественото пространство – 400 символа
  • вложени ресурси – финансови и нефинансови (стойност на проекта) – 300 символа

-      Резюме на проекта – 200 символа

-      Снимки от проекта – 2 снимки, лого на компанията и лого на проекта (ако има) (до 2МБ за всяко изображение).

Моля да отбележите, че времето за попълване на формуляра е ограничено и ако онлайн сесията ви изтече, въведеният текст няма да бъде запазен.

В колко категории мога да участвам?

С един проект може да участвате само в една категория. Няма ограничения за броя на проектите, които ще номинирате. Достатъчно е те да са реализирани през 2016 г.

Какъв е крайният срок за кандидатстване?

НОВ КРАЕН СРОК - 13 февруари 2017 г.

Как ще разбера дали моята компания е сред наградените?

Като присъствате на церемонията по награждаване, която ще се състои през март 2017 г. в София. Всички номинирани компании ще получат покана за нея по имейл.