Новини от БФБЛ и партньори

Българо-руски бизнес форум – 27 септември 2016, Банско

15 септември 2016

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес (РАПМСБ) с любезното съдействие на община Банско организират посещение на руски компании със сериозен интерес от различни видове взаимноизгодно сътрудничество с български фирми. Посещението на руската бизнес делегация ще е в периода 26-30.09.2016 г. и включва провеждането на регионален бизнес форум в Банско с двустранни срещи на 27 септември 2016 г. от 11,00 часа в залата на Посетителския информационен център на пл. ”Възраждане” №4.

Предстоящата инициатива има за цел да събере на едно място бизнеса от двете страни, като се създадат благоприятни условия за взаимодействие между деловите среди и се осигурят възможности за създаване на преки контакти между българските и руските предприятия от следните сектори: машиностроене, сторителство, химическа промишленост, дърводобив и дървопреработка, селско стопанство и земеделие, фармация, козметика, хранително вкусова промишленост и туризъм.

Желаещите да вземат участие в бизнес форума следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 20 септември 2016 г. (вторник) на e-mail: a.ivanova@sme.government.bg.

Участието във форумите е безплатно.